Beantwoord

klacht over misleidende advertentie


Ik heb een advertentie gezien in een T-shop in Leiden.
Toen ik op het aanbod in wilde gaan was dit niet mogelijk omdat de advertentie niet geldig was; er werd echter wel mee geadverteerd. Er stond geen geldigheidsdatum bij en de looptijd was 24 maanden actie tarief.

Het betrof een xperia Z zonder bijbetaling; 420 belminuten/ sms + 1500 mb snel; hierna onbeperkt voor 25,39 per maand (24 maanden actietarief en totale looptijd 24 maanden).
Ik heb een klacht ingediend en vervolgens is deze op status 'afgehandeld' gezet omdat ik werd doorverbonden naar de afdeling sales.
Terwijl er nog geen passende oplossing is; dit kan natuurlijk niet.

Ik heb dit vraagstuk bij een jurist neergelegd en die heeft eea uitgezocht en die heeft bevestigd dat ik sterk sta.

De vraag is: hoe wordt dit opgelost en welke passende oplossing kunnen jullie mij bieden?
icon

Beste antwoord door Brt007 3 mei 2013, 10:11

Jammer dat het meer dan 1 week duurt; sinds dit gedoe is begonnen.
Ik heb mijn abonnement inmiddels opgezegd; Vodafone heeft acties bij nieuwe winkels onbeperkt bellen + sms en 1 gb internet voor 25 euro met toestel.
Daar gaat een trouwe klant van ca. 5-7 jaar.

Bekijk origineel

20 reacties

Reputatie 4
Hoi,

Ik ben erg nieuwsgierig.... Heb je een foto hiervan?

Gr. Casper.

Hoi,

Ik ben erg nieuwsgierig.... Heb je een foto hiervan?

Gr. Casper.jazeker; maar daar staat precies op wat ik hierboven heb beschreven.
Reputatie 4
Zou je 'm kunnen laten zien?

Ik ben laatst (= <5 dagen) nog in die winkel geweest, maar kan 'm niet voor de geest halen. 🙂

Gr. Casper.
Kan hem niet in dit venster posten; maar nogmaals is hetgeen hier boven staat beschreven. Bij t-mobile kunnen ze nagaan dat deze affiches zijn verstrek ( deze informatie stond op een affice die naast het toestal was bevestigd).
Werk je trouwens voor t-mobile? Ik verwacht nl. een passend antwoord voor hen.
Reputatie 4
Nee, ik werk niet voor T-Mobile. Zoals gezegd erg benieuwd, het abonnement wat je hierboven beschrijft, bestaat namelijk niet in het assortiment van T-Mobile.

Vandaar dat ik erg nieuwsgierig ben naar de precieze deal die hierin aangeboden wordt. Je kunt anders ook even tinypic.com gebruiken om het plaatje te uploaden. Zet dan hier even het linkje neer!

Groet,
Casper.
Ik wacht tot vanavond een passende oplossing; anders zet ik hem hier neer en op een ander forum op internet.
Eens kijken of reputatieschade meer waard is dan woord houden en de fout te herstellen.
Net even rongesnuffeld en ik k zie dat er regelmatig met deze advertentie wordt gestrooid bij het openen van nieuwe shops. Echter op die flyers staat het; op mijn aanbieding in de winkel stonden geen restricties.
Bijzonder dat medewerkers sales zeggen dat "ze de advertentie niet waar kunnen maken".

Nog steeds geen officiele reactie... medewerkers zijn jullie daar?
Bij deze een kopie van het bewijs; is vrij evident. 
[img][/img]
is nog vrij stil hier; inmiddels ook op internet op een ander forum begonnen met publiceren van deze slechte behandeling
Reputatie 4
Hoi,

Voor een reactie van T-Mobile zul je even moeten wachten op een T-Mobile moderator.

Wel kan ik stellen dat er op het prijskaartje staat dat er voor de voorwaarden naar t-mobile.nl gesurfd dient te worden en daar staat onder artikel 3 de volgende bepaling:

T-Mobile Algemene Voorwaarden schreef:


3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Ieder Aanbod van T-Mobile, in welke vorm dan ook, is geheel
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra T-Mobile de aanvraag
heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient correct
ingevuld te zijn.
3.3 De Overeenkomst met betrekking tot Aanvullende Diensten komt
tot stand nadat T-Mobile daartoe een aanvraag of bestelling
heeft ontvangen van de Klant en deze aanvraag of bestelling
door T-Mobile is aanvaard.Oftewel.... Niet bindend.

Nogmaals, dat is mijn visie hierop, niet die van T-Mobile.

Gr. Casper.
Het kan zijn dat in de algemene voorwaarden staat; maar mijn inziens is dat in strijd met de wet waardoor dus niet bindend. Zo is de wet nu eenmaal.
Ik wacht rustig op een t-mobile moderator; hoelang duurt dan doorgaans?
Reputatie 4
Dit kan tot 48 uur duren op werkdagen. 🙂

In strijd met de wet.... Muah, ik zie het iets genuanceerder. Als je artikel 219 van Burgerlijk Wetboek hoofdstuk 6 erbij pakt staat er daar onder lid 2 het volgende:

De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.Deze mededeling wordt gedaan middels de verwijzing naar de Algemene Voorwaarden, zoals eerder naar verwezen. Dit staat onder artikel 3.1 beschreven.

Volgens de wetteksten heb je misschien gelijk, misschien niet. Duidelijk is gemaakt dat de 'wil' en de 'verklaring' niet in overeenstemming zijn. Aangevuld met bovenstaande gegevens, geef ik je niet heel veel kans. Vast staat in ieder geval dat het een juridisch mijnenveld betreft!

Gr. Casper.
En vast staat dat het ronduit slordig is van T-mobile en het bijzonder laks is hoe ze hiermee omgaan.
Ik ga hier niet verder op de wetteksten in; daar dit forum hier niet de juiste plek toe is. Ik heb basale kennis maar indien het nodig is zal ik hier iemand op zetten.
Reputatie 4
Jammer, ik had graag de discussie gevoerd 🙂.

Ik hoor graag hoe 't afloopt, wil je dat laten weten?

Alvast bedankt,

Gr. Casper.
iemand adviseerde mij een klacht bij Reclame Code commissie in te dienen en als men moeilijk blijft doen zal ik gerechtelijke stappen overwegen. Maar eerst zal ik nogmaals T-mobile in de gelegenheid stellen de zaak recht te zetten.
Ik houd je van de uitkomst op de hoogte of ps google even, ik ben inmiddels ook elders een thread gestart met deze zaak.
Reputatie 5
@Brt007,

We zijn op dit moment aan het uitzoeken om welke actie het precies gaat, waarom deze in de T-Shop in Leiden te zien was en of je recht hebt op deze actie. We houden je via het forum verder op de hoogte.
Ik hoop je vandaag nog een reactie te kunnen geven en anders neem ik morgen contact met je op.
Hoi Anne-Marie, fijn te horen dat je het in behandeling hebt genomen.  Ben benieuwd naar jullie inhoudelijke antwoord.
Jammer dat het meer dan 1 week duurt; sinds dit gedoe is begonnen.
Ik heb mijn abonnement inmiddels opgezegd; Vodafone heeft acties bij nieuwe winkels onbeperkt bellen + sms en 1 gb internet voor 25 euro met toestel.
Daar gaat een trouwe klant van ca. 5-7 jaar.
Reputatie 5
@Brt007,

Excuses voor de verlate reactie. Ik heb overleg gehad met verschillende afdelingen. Ik ga je verder even informeren via een privébericht.
Reputatie 4

Dit kan tot 48 uur duren op werkdagen. 🙂

In strijd met de wet.... Muah, ik zie het iets genuanceerder. Als je artikel 219 van Burgerlijk Wetboek hoofdstuk 6 erbij pakt staat er daar onder lid 2 het volgende:

De herroeping kan slechts geschieden, zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanvaarding geschieden.Deze mededeling wordt gedaan middels de verwijzing naar de Algemene Voorwaarden, zoals eerder naar verwezen. Dit staat onder artikel 3.1 beschreven.

Volgens de wetteksten heb je misschien gelijk, misschien niet. Duidelijk is gemaakt dat de 'wil' en de 'verklaring' niet in overeenstemming zijn. Aangevuld met bovenstaande gegevens, geef ik je niet heel veel kans. Vast staat in ieder geval dat het een juridisch mijnenveld betreft!

Gr. Casper.Om even de boel wat te ordenen pak ik het BW er wederom bij.
Je zou hier moeten beginnen bij wil en verklaring.

Artikel 3:33 BW: 'Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard'.

Dat is duidelijk, de wil van T-Mobile moet gelijk zijn aan de verklaring (dat is de advertentie).
In dit geval is dat dus het probleem, want T-Mobile zegt de aanbieding niet te willen doen terwijl ze verklaart die wel te doen. Dan zijn we in 3:35 BW beland.

Art 3:35 BW: Tegen hem (klant) die eens anders verklaring of gedraging (advertentie van T-Mobile) [...].. heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking (namelijk 24 maanden korting en geen bijbetaling), kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van de met de verklaring overeenstemmende wil.

Wat betekent dit? Als wil en verklaring niet overeenstemmen kan de klant een beroep doen op 3:35 BW en is de overeenkomst alsnog geldig. De klant kan dus vertrouwen ontlenen aan het gedrag van T-Mobile en dit maakt dat er alsnog een overeenkomst tot stand komt.

Oke, dus er is een overeenkomst. En dan? Dan gaan we naar 6:217: een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 6:219 lid 1 stelt dat een aanbod kan worden herroepen tenzij het een termijn voor aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid of andere wijze uit het aanbod valt. De actie lijkt niet tot een bepaalde tijd geldig te zijn, dus ik mag er van uit gaan dat herroeping mogelijk is.

Lid 2: Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijblijvend wordt gedaan, dan kan herroeping nog onverwijld na aanvaarding geschieden.

Dus als jij het contract hebt getekend heb je pas aanvaard. Het aanbod is schriftelijk gedaan en dan dien je ook schriftelijk te aanvaarden. Omdat het in casu om een vrijblijvend aanbod gaat kan T-Mobile dit aanbod nog herroepen, ook als je zegt dat je van de actie gebruik wilt maken of al hebt getekend.

Met die algemene voorwaarden lijkt me weinig mis, er staat nergens in de zwarte of grijze lijst (6:236 en 237) dat de bepaling onredelijk bezwarend is of kan zijn.

Wellicht is er nog een beroep op de redelijkheid en billijkheid (6:248) mogelijk, maar dat moet naar de omstandigheden van het geval worden beoordeeld. Er moet, volgens artikel 3:12 BW, rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de betrokken maatschappelijke en persoonlijke belangen van het geval. De rechter moet hier over oordelen en ik kan hier weinig over zeggen, behalve dat het puur op basis van de 'harde' wet zo is dat je weinig kans maakt.

Reageer