Beantwoord

Terugbetaling abonnementskosten over afgesloten periode.


Reputatie 1
L.S.,

Door een falend financieel beleid, kon ik mijn factuur niet betalen. T-Mobile is hier op zichzelf heel netjes mee omgegaan, hier heb ik geen klachten over.

Echter, één van de maatregelen welke men treft bij te late betaling, is afsluiting van 0900 nummers, afsluiting van data en uiteindelijk afsluiting van bellen. Allemaal geheel logisch.

Inmiddels is de factuur geheel voldaan. Ik heb echter een maand zonder bruikbare mobiel gezeten, dus het lijkt mij dat T-Mobile voor de afgesloten periodes, niet het volle bedrag mag rekenen van het abonnement. Immers, men KAN niet bellen (dus geen gebruik maken van de minuten waar wél voor betaald is) en men kan GEEN data gebruiken (waar wederom wel voor betaald wordt).

Graag zie ik dus de abonnementsgelden naar rato terugbetaald over de afgesloten periode. Je kunt niet iets in rekening brengen, wat je niet levert. Uiteraard moet de toestelbetaling wel gewoon uitgevoerd worden.
icon

Beste antwoord door Mitch 8 mei 2019, 10:24

Hoi Dr Snuggles,Ik geef graag meer achtergrond. Ik zie dat communityleden al hebben gerefereerd aan de Algemene Voorwaarden.Verder, In een notendop; beide arresten kennen andere feiten en omstandigheden en beslaan ze ook een ander aspect. Het eerste arrest waaraan je refereert gaat over de vraag in hoeverre het opschorten van diensten een geldige reden is om opzegmogelijkheden van een klant weg te nemen. In casu oordeelde de Kantonrechter dat het géén geldige reden is om die opzegmogelijkheid weg te nemen. Ook speelde hier een gebrek aan informatieplicht een rol. De Kantonrechter veroordeelde de gedaagde overigens om een gedeelte van de vordering (alsnog) te voldoen.In het tweede arrest wordt gerefereerd aan de zogenaamde ‘zwarte lijst’ en ‘grijze lijst’ omtrent Algemene Voorwaarden en in hoeverre ze dus altijd(zwarte lijst) of vermoedelijk(grijze lijst) onredelijk bezwarend zijn. In casu was het de vraag in hoeverre de schadevergoeding wegens ontbinding (met als grond het niet nakomen van de betalingsverplichting) vanuit Scarlet redelijk was. Geconcludeerd werd dat de hoogte van de schadevergoeding (de volledige maandkosten voor de resterende periode, zoals ook vanuit de Algemene Voorwaarden voortvloeide) onredelijk was. De gedaagde is uiteindelijk door de Kantonrechter veroordeeld tot het voldoen van de helft van de resterende maandkosten. Dit heeft verder geen betrekking op het voldoen van de volledige maandelijkse kosten, ondanks de opschorting van het leveren van de dienst (vanwege het uitblijven van een betaalverplichting) in het stadium dat het abonnement in principe nog gewoon actief is. De uitspraak heeft betrekking op een vraagstuk omtrent de hoogte van de schadevergoeding na ontbinding.Als je aanvullende vragen hebt, stel ze gerust.
Bekijk origineel

18 reacties

Reputatie 7
Badge +10
Volgens de Algemene voorwaarde ben je in gebreken gebleven. hierdoor mag T-Mobile de dienstverlening opschorten. Dit betekend niet dat de abonnementsgelden naar rato moeten worden terugbetaald.
Reputatie 1
De wet zit toch echt iets anders in elkaar, en die is leidend over AV's.

Met niet betalen, was ik inderdaad in gebreke. Daarover hebben we geen discussie. Indien een klant in gebreke blijft, heb je de keuze de dienstverlening op te schorten. Hierover hebben we ook geen discussie.

Echter, als je iets opschort, kun je het (dus) ook niet factureren. Immers, je levert niet. Bij goederen zou je dan nog het goed alsnog kunnen leveren, bij belminuten of data, gaat dit niet.

De wet is glashelder op dit punt. Opschorten of niet leveren = niet factureren.

De uitzondering hierop is natuurlijk de toestelbetaling, wat in feite gewoon een lening is die je moet terugbetalen. Dat loopt dus wél gewoon door.

Kun je mij overigens aangeven waar in de AV staat dat een opgeschort abonnement wél gefactureerd wordt?
Reputatie 7
Badge +10
hmm.... ik ben benieuwd naar de reactie van T Mobile zo als je het nu stelt zou een contract van 12 of 24 maanden dus niets waard zijn. je wacht tot je word afgesloten en hoeft de rest niet meer te betalen....
volgens mij maakt de wet ook onderscheid tussen producten en diensten.
Reputatie 7
Badge +20
De Algemene voorwaarde onder punt 6.2

De opschorting van de (Aanvullende) Dienst vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting van de (Aanvullende) Dienst eindigt wanneer T-Mobile vaststelt dat de Klant alsnog al zijn verplichtingen is nagekomen. De kosten van opschorting van de (Aanvullende) Dienst en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de Klant verplicht tot betaling van zijn vaste periodiek kosten voor de duur van de Overeenkomst.
Reputatie 1
Akkoord, dank! Helaas voor T-mobile, is de wet en de bijbehorende jurisprudentie leidend, en die zegt anders.

Graag hoor ik een antwoord van T-mobile zelf. Mogelijk dat ze deze discussie helemaal niet willen aangaan met iemand die al 15 jaar keurig (veel) betalende (goede) klant is, en nu een keer wanpresteerde.
Reputatie 1
hmm.... ik ben benieuwd naar de reactie van T Mobile zo als je het nu stelt zou een contract van 12 of 24 maanden dus niets waard zijn. je wacht tot je word afgesloten.

Dan ben je blijvend wanpresterend. Dat is hier niet aan de orde. De achterstand is in zijn geheel ingelopen. Ik kan inmiddels ook weer gewoon gebruik maken van diensten.
Reputatie 7
Badge +10
nog even voor je opgezocht
volgens av

6.2 De opschorting van de (Aanvullende) Dienst vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De opschorting van de (Aanvullende) Dienst eindigt wanneer T-Mobile vaststelt dat de Klant alsnog al zijn verplichtingen is nagekomen. De kosten van opschorting van de (Aanvullende) Dienst en het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van de Klant. Tijdens de buitengebruikstelling blijft de Klant verplicht tot betaling van zijn vaste periodiek kosten voor de duur van de Overeenkomst.
Reputatie 7
Badge +10
ben wel benieuwd naar de jurisprudentie
Reputatie 1
Ik zit nog steeds te wachten op een antwoord van T-Mobile. Vind het erg raar dat er iets als 'beste antwoord' wordt geschat, terwijl T-Mobile nog niet geantwoord heeft.

Graag een reactie van T-Mobile.
Reputatie 1
Voor wat jurisprudentie, ik zal vanavond nog even wat meer relevante zaken opzoeken, maar hier een mooi voorbeeld van waar er in een AV iets staat, wat door de rechter overruled wordt:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2009:BH6202&showbutton=true&keyword=mobiel+opschorten

In dit geval stond er in de AV dat men tijdens het opgeschort zijn niet mocht opzeggen. Gedaagde heeft dat tóch gedaan. De rechter verklaart dat dat rechtmatig is.

Oftewel; de AV zei iets, maar de rechter besloot anders. Bepalingen in een AV moeten redelijk zijn.

Mensen wel iets factureren, wat je ze niet levert, is onder geen beding redelijk te noemen. Ik betaal voor x belminuten en y data per maand. Er is geen enkele manier waarop ik die had kunnen gebruiken, of nu, nu er betaald is, alsnog kan gebruiken. Dus kan het niet gefactureerd worden. Ongeacht AV's.
Reputatie 1
Hier alvast een voorbeeld van hoe compleet factureren van een abonnement bij wanbetaling (hier niet aan de orde) óók al niet mag:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDOR:2010:BL1910&showbutton=true&keyword=mobiel+abonnement+opschorten


Ik quote:

3.4 De kantonrechter neemt daarbij in aanmerking dat de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (verder: de Richtlijn oneerlijke bedingen) is geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek, onder meer in de artikelen 6:233, welke bepaling de norm bevat dat een onredelijk bezwarend beding vernietigbaar is. Hierbij dient te worden gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen en de overige omstandigheden van de overeenkomst. In de genoemde richtlijn is bepaald dat een oneerlijk beding de consument niet mag binden.


Dit was dus iemand die niet betaalde, waarbij Scarlett (in dit geval de provider) de gehele resterende termijn factureerde, zoals eerder genoemd in dit topic. Dat was dus volgens de rechter onredelijk bezwarend.

Exact hetzelfde is hier van toepassing.

T-Mobile: graag reactie.
Reputatie 4
Badge +4
Hoi Dr Snuggles,

Ik geef graag meer achtergrond. Ik zie dat communityleden al hebben gerefereerd aan de Algemene Voorwaarden.

Verder, In een notendop; beide arresten kennen andere feiten en omstandigheden en beslaan ze ook een ander aspect. Het eerste arrest waaraan je refereert gaat over de vraag in hoeverre het opschorten van diensten een geldige reden is om opzegmogelijkheden van een klant weg te nemen. In casu oordeelde de Kantonrechter dat het géén geldige reden is om die opzegmogelijkheid weg te nemen. Ook speelde hier een gebrek aan informatieplicht een rol. De Kantonrechter veroordeelde de gedaagde overigens om een gedeelte van de vordering (alsnog) te voldoen.

In het tweede arrest wordt gerefereerd aan de zogenaamde ‘zwarte lijst’ en ‘grijze lijst’ omtrent Algemene Voorwaarden en in hoeverre ze dus altijd(zwarte lijst) of vermoedelijk(grijze lijst) onredelijk bezwarend zijn. In casu was het de vraag in hoeverre de schadevergoeding wegens ontbinding (met als grond het niet nakomen van de betalingsverplichting) vanuit Scarlet redelijk was. Geconcludeerd werd dat de hoogte van de schadevergoeding (de volledige maandkosten voor de resterende periode, zoals ook vanuit de Algemene Voorwaarden voortvloeide) onredelijk was. De gedaagde is uiteindelijk door de Kantonrechter veroordeeld tot het voldoen van de helft van de resterende maandkosten. Dit heeft verder geen betrekking op het voldoen van de volledige maandelijkse kosten, ondanks de opschorting van het leveren van de dienst (vanwege het uitblijven van een betaalverplichting) in het stadium dat het abonnement in principe nog gewoon actief is. De uitspraak heeft betrekking op een vraagstuk omtrent de hoogte van de schadevergoeding na ontbinding.

Als je aanvullende vragen hebt, stel ze gerust.
Reputatie 1
Jammer dat je niet ingaat op het argument wat ik maak. Het ging niet over of die gevallen inhoudelijk gelijk zijn. Dat ze dat niet zijn, zie ik ook. Had ik ook al aangegeven. Sterker nog; het onderscheid tussen het beeïndigen van het abonnement, en het tijdelijk opschorten, had ik ZELF al eerder als argument gebruikt.

Wat je ontgaat, is dat het mij om het principe gaat. Het principe dat er iets in een AV staat wat onredelijk bezwarend is. Het niet leveren van een dienst tijdens een opschorting, maar wél factureren, is onredelijk bezwarend.

Stel jij bestelt iets bij bol.com, een boek. Maar je betaalt (nog) niet. Bol.com zal dan zeggen 'niet betaald, jij krijgt geen boek, we voeren de order niet uit, tot er betaald is'. (=opschorting).

Vervolgens betaal je. En dan zegt bol.com 'we sturen je geen boek, want de order was opgeschort'.

Als ik het zo uitschrijf, snapt iedereen het.

Dit is exact wat jullie doen.

Het is iets complexer, aangezien een boek geen tijdgebonden goed is. Bol.com kan dat boek alsnog opsturen. Jullie kunnen mij niet alsnog die minuten of de data geven.

Ik wil graag een INHOUDELIJK antwoord op wat ik zeg. Geen afzonderlijke beshouwing van argumenten, zonder conclusie.
Reputatie 4
Badge +4
Hoi Dr Snuggles,

Ik was in de veronderstelling dat je de arresten deelde om enige gelijkenis aan te tonen en daarmee te onderbouwen dat de Algemene Voorwaarden onredelijk bezwarend zouden zijn. Vandaar dat ik aangaf dat mijn conclusie was dat de feiten en omstandigheden zodanig afwijken dat het geen ondersteunende werking heeft in je claim.

Naar mijn mening doet ook je voorbeeld geen recht aan de situatie, daar je bij een online aankoop eerst de aankoopsom dient te voldoen, alvorens er een product wordt opgestuurd. Een uitzondering is de mogelijkheid om achteraf te betalen, maar indien betaling uitblijft in die situatie kan natuurlijk niet meer worden opgeschort. Het boek in jouw voorbeeld is dan al geleverd.

Op de factuur van T-Mobile worden de vaste maandkosten wel vooraf in rekening gebracht. Maar de daadwerkelijke facturering vindt meestal een kleine twee weken later plaats. In het door jou geschetste scenario zou een individu zelf zijn of haar eigen bundels kunnen bepalen of zelfs het abonnement kunnen ‘pauzeren’ door op enig moment niet meer te voldoen aan de betalingsverplichting. Ook kan een afschrijving een zeer lange tijd worden gestorneerd, lang nadat hetgeen in rekening is gebracht al is geleverd en gebruikt.

De gekozen bundels (beschikbare MB’s, minuten en sms-berichten) worden direct ter beschikking gesteld. Uiteraard is dit met de intentie om te voorzien in een maandelijkse behoefte. Echter kan in één dag het volume van een bundel worden gebruikt. Er kan dus een scenario ontstaan waarbij iemand wél de volledige maandbundels heeft verbruikt, of indien je een pro rata berekening zou maken deze ongelijk is met de verlopen dagen en de hoeveelheid gebruikte minuten/MB’s, maar door het uitblijven van een betaling vanuit een opschorting kosten zou kunnen terugvorderen, omdat er een X aantal dagen geen gebruik gemaakt kon worden van de aansluiting door het niet nakomen van de betalingsverplichting.

Overigens betreft het geen scenario dat in een vroeg stadium optreedt. Het kan altijd voorkomen dat iemand zijn of haar factuur op enig moment (even) niet kan voldoen. De aard van de dienstverlening maakt het dat het afsluiten van de diensten een middel is om in ieder geval contact te initiëren om tot een redelijke oplossing te komen omtrent een openstaand bedrag. Daarin kan bijvoorbeeld veelal gebruik gemaakt worden van een betalingsregeling of een uitstel van betaling. Hoewel deze alinea niet direct betrekking heeft op de juridische discussie, wilde ik het wel gedeeld hebben voor een volledig beeld van alle omstandigheden.
Reputatie 1
Met alle respect, een vrij onzinnig antwoord. Je hele argumentatie is gestoeld op het voorbeeld van een klant die zelf z'n abonnement 'pauseert'. Iets wat evident is dat dat niet kan, en ook iets waar het in dit geval helemaal niet om ging.

Het gaat hier om een opschorting vanuit de leverancier. De leverancier van de dienst schort levering van die dienst op, maar crediteert vervolgens niet de betaling voor de opgeschorte periode.

Dat dit niet correct is, en de AV onredelijk bezwarend, weten jullie zelf ook prima. Met dit soort zaken is het 'het gaat goed, tot het voor de rechter kwam'. Iets wat ook in de door mij aangehaalde zaken aan de orde was.

Hoe dan ook, inmiddels ben ik telefonisch met T-Mobile tot een regeling gekomen op dit punt, waarbij het gefactureerde, in andere form, gecrediteerd wordt.

Ik weet niet exact wat je met je laatste alinea wil bereiken, of wat het nut is van het 'delen' daarvan. Het komt op mij over als nog even naschoppen, daar het in het geheel niet relevant is of het over een langdurende achterstand gaat, of niet. Het zou je sieren als je dit soort opmerkingen ('een sneer') in het vervolg achterwege zou laten.

Om hier op in te gaan: ik ben al sinds de T-Mobile Vario klant bij T-Mobile, Ik schat zo rond de 15-20 jaar nu. Van die 15-20 jaar zijn de rekeningen, vaak ook hoge (100 euro of meer) altijd probleemloos en op tijd betaald. Wellicht had je dat eerst eens moeten bekijken, voor je je onnodige sneer plaatste over dat een achterstand langdurig geweest moet zijn hiervoor. Overigens meld ik in Topicstart al dat ik van mening ben dat T-Mobile dit netjes heeft afgehandeld verder, en dat ik de achterstand heb ingelopen inmiddels.

Als er dan met modder gegooid moet gaan worden: Ten tijde van de Vario heb ik een contract afgesloten met 'Onbeperkt internetten', zonder datalimiet. Dat kon men toen ook veilig doen, omdat er op die apparaten amper geïnternet kon worden destijds. Ik heb sindsdien mijn contract alleen maar verlengd. Toch heb ik nu een databeperking en betaal ik voor data.

Dat houdt dus in dat T-mobile mij al 15 jaar iets in rekening brengt, wat mij gratis beloofd is. De achterstand die ik in facturatie had, valt in het niet bij die 'oplichting'. Nu u weer 🙂
Reputatie 4
Badge +4
Hoi Dr Snuggles,

De argumentatie heeft betrekking op dat het daarom niet onredelijk bezwarend is. De reden dat ik de laatste alinea deelde was in geen enkel geval gericht op jou als individu, enkel op de omstandigheden van een afsluiting. Omdat de discussie als onderwerp de opschorting had, vond ik het in het algemeen een karakter krijgen dat wij enigszins ‘snel’ zouden afsluiten. Om daarin een nuance te brengen heb ik de laatste alinea geschreven, zonder daar een waardeoordeel aan te geven indien die omstandigheid er zou zijn.

Ik heb niet naar je persoonlijke omstandigheden gekeken omdat dat niet relevant was voor de vraag in hoeverre het artikel uit de Algemene Voorwaarden al dan niet onredelijk bezwarend zou zijn. Verder heb ik getracht te benadrukken dat het schrijven – nogmaals – niet gericht was op jouw omstandigheden of wat jij zou kunnen doen, vandaar ook de formulering van ‘een individu’. Immers hebben de Algemene Voorwaarden betrekking op alle klanten (die daarom akkoord zijn gegaan met de AV). In geen enkel geval is het een sneer geweest.

Ik blijf wel bij mijn standpunt dat ik het niet onredelijk bezwarend acht en dat hetgeen is overeengekomen een voortvloeisel is van goodwill en er een mooie oplossing voor vinden, zeker omdat je al zo lang klant bent. Uiteraard wordt het je van harte gegund.

Ik moet bekennen dat de mogelijkheden van de afgelopen vijftien jaar mij zeker niet geheel bekend zijn. Als je verlengt dan ga je een geheel nieuw contract aan, met één van de op dat moment geldende abonnementen en mogelijke samenstellingen daarvan zoals we die aanbieden. Wat er voorheen is overeengekomen in een contract is dan niet relevant, anders dan wellicht een houvast om te bepalen welke bundels je zou willen afnemen. Als je nu Unlimited internet hebt dan start je inderdaad dagelijks met een hoeveelheid van 5 GB. Na verbruik van die datahoeveelheid kun je kosteloos en onbeperkt 1 GB-aanvullers activeren. Deze inrichting ziet er onder andere op toe dat we een bepaalde netwerkgarantie kunnen bieden en trachten we daarmee te voorkomen dat een simkaart als verkapte router wordt gebruikt. Verder, als je nu een databundel hebt van een X aantal GB, dan is dat inderdaad een limiet op hetgeen je maandelijks kunt gebruiken. In de loop der jaren zijn de mogelijkheden (bijvoorbeeld snelheden) natuurlijk enorm gegroeid. Daarin hebben we geprobeerd abonnementen af te stemmen op basis van behoeften en mogelijkheden, met als resultaat de abonnementen zoals die er nu zijn (of op enig moment in het verleden waren).
Reputatie 1
We verschillen van mening over of e.e.a. onredelijk bezwarend is, of niet. Overduidelijk vind jij (als T-mobile medewerker) van niet, en vind ik van wel.

Uiteindelijk is er maar één die hierover een oordeel kan vellen, en dat is de rechter. Die in vergelijkbare zaken, waarbij de AV van mobiele aanbieders ter discussie gesteld werden, daar waar het facturatie van niet geleverde diensten betrof in wanbetalingssituaties, tot dusver eigenlijk altijd in het nadeel van de providers besloten heeft.

Ik vermoed dat daar ook de bereidwillige medewerking van T-Mobile vandaan komt, en waarom wij tot een afspraak gekomen zijn. Ik vermoed dat T-Mobile ook prima weet dat áls dit voor de rechter zou komen, ze het zouden afleggen. Teneinde jurisprudentie en claims te voorkomen, treft men dan een regeling met 'zeurende' klanten zoals ik. Het concept is dan: de meeste mensen betalen, dat geld hebben we lekker binnen, en de zeurders, regelen we wel wat mee.

Ten aanzien van data; dit is natuurlijk off-topic hier. Een verlenging is een verlenging, een nieuw contract is een nieuw contract. Het probleem is dat providers praten over verlenging, terwijl ze een nieuw contract bedoelen.

Deze strijd heeft T-Mobile reeds verloren voor de rechter. In het verre verleden (>10 jaar geleden) waren er meer klanten zoals ik, die 'onbeperkt internet' hadden en stilzwijgend zijn 'verlengd' een nieuw contract in, waar er voor data betaald moest worden. T-mobile heeft die betreffende klanten destijds moeten compenseren.

Ik wil daar helemaal geen aanspraak op maken, en dat zou heden ten dage ook niet meer kunnen. Dan had ik dat destijds moeten doen. Ik noemde het slechts als voorbeeld van hoe T-Mobile (en alle providers, T-Mobile is hier echt niet de enige in) werken. Weer een voorbeeld van hoe men gewoon dingen probeert, om er zelf meer winst uit te halen, en hoe dit uiteindelijk door de rechter teruggedraaid wordt.

Zoals gezegd heb ik een regeling getroffen met T-Mobile, en van coulance is hierin geen sprake. Men wist prima dat wat men doet niet kan, anders had men die regeling niet getroffen.

Ik ben geen Don Juan en voel ook niet de noodzaak om onrecht structureel recht te zetten, en ben dus tevreden met deze oplossing. T-Mobile komt er dus mee weg dit te handhaven, tot er een keer een nog grotere eikel dan ik komt, die het wél voor de rechter brengen. Mocht dat ooit gebeuren, gaan we zien of het nu wel of niet onredelijk bezwarend is. Ik zet mijn geld op wél, jij op niet.

Zullen we er een fles wijn op zetten? Mocht het ooit voor de rechter komen, en die oordelen van wél, krijg ik een fles wijn van jou. Oordeelt die van niet, jij van mij. Deal?
Reputatie 4
Badge +4
Hoi Dr Snuggles,

Mooie deal, haha. Akkoord.

Voor nu; heb een mooi weekend!

Reageer