Beantwoord

Nieuws: Wet bewaarplicht telecomgegevens

  • 17 februari 2015
  • 11 reacties
  • 3212 Bekeken

Reputatie 7
Badge +15
  • Oud-Moderator
  • 10053 reacties
Momenteel komen er veel berichten binnen over de Wet bewaarplicht telecomgegevens. We begrijpen dat dit vragen oproept en wij verduidelijken graag waarom ook wij ons aan deze wet moeten houden.

De Nederlandse wet verplicht ons om gebruiksgegevens van onze klanten te bewaren voor maximaal 12 maanden. Dit moeten wij doen in het kader van terrorismebestrijding en opsporing. Het gaat hierbij nooit om de inhoud van de gegevens maar om het communicatiegedrag en de geografische locatie.

Er is veel discussie over deze bewaarplicht ontstaan als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Daarin kwam naar voren dat de Nederlandse wet in strijd is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

Hierdoor zijn onduidelijkheden ontstaan en dat is voor niemand prettig. Voor ons niet maar belangrijker nog voor jullie, onze klanten, ook niet. Om die reden dringen we er bij de overheid op aan om snel duidelijkheid te geven over de bewaarplicht. We houden jullie op de hoogte!

Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen die natuurlijk in dit topic gesteld worden. 🙂
icon

Beste antwoord door AmyP 12 maart 2015, 12:14

Update:

Gisteren is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens door de rechter buiten werking gesteld. T-Mobile is niet meer verplicht om gegevens bij te houden voor politie en justitie. Door deze wet moesten wij verplicht , voor maximaal 12 maanden, gegevens bewaren van klanten zodat zij deze konden opvragen. De rechter heeft bepaald dat het belang van privacy zwaarder weegt.

Vanaf nu verstrekt T-Mobile geen gegevens meer aan de Staat op basis van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Ook zal T-Mobile op grond van deze wet geen gegevens meer bewaren.

T-Mobile houdt nu alleen nog gegevens bij die nodig zijn voor eigen bedrijfsdoeleinden. Zo houden wij nog steeds bij wanneer en hoe lang iemand belt, dit is namelijk noodzakelijk voor het maken van kloppende facturen. Nogmaals vermelden wij graag dat het hierbij nooit om de inhoud van de gegevens gaat maar om het communicatiegedrag en de geografische locatie. Met de geografische locatie kunnen wij achterhalen wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je gebruik maakt van een buitenlands netwerk.

De huidige Wet bewaarplicht is buiten werking gesteld en nu zal naar alle waarschijnlijkheid de vorige wet weer in werking treden. Dit betekent dat de opvraagtermijn teruggebracht zal worden naar 6 maanden in plaats van 12 maanden. Hierover willen we van het ministerie van Veiligheid en Justitie zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Bijgewerkt op 14 maart 2015
Bekijk origineel

11 reacties

Reputatie 1
Hoewel ik erg blij ben met de Wet op de Privacy en hoewel ik erg blij ben dat we erg goed letten op de bescherming van onze privacy, want ook ik vraag mij wel eens af wat de overheid allemaal van ons wil weten of al weet, vraag ik mij ook af waar deze gezeur over privacy recht allemaal over gaat.

Staan we allemaal nog steeds zo te schreeuwen wanneer er bij ons in NL situaties voor doen zoals Parijs? Of 09/11? Of zeggen we dan allemaal in volle borst...SORRY had ik toen maar ingestemd met de schending van de Privacy en de overheid het vertrouwen gegeven dat ze hier op de juiste wijze mee om zullen gaan?

Voor mij is dit wel het dilemma waar ik steeds aan denk. En dan zeg ik....als je zorgt dat je uit beeld blijft bij Overheid en Justitie...dan hoef jij je echt geen zorgen te maken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wil straks nl. kunnen zeggen....Goed dat jullie er op tijd bij waren en dankzij deze gegevens precies wisten waar deze mensen uithangen.

Goed weekend!
Reputatie 3
Als alleen die gegevens worden verzameld waar een nota van kan worden gemaakt, simpel gezegd de beltijd, aantal sms-jes of MB's e.d. (eventueel buitenland), valt het wel mee.
Maar als bewaard wordt dat je om 12:23 uur contact had met mast AA en en 12:25 bij mast BB wordt mijns inziens toch je privacy geschonden.
Een paar maanden bewaren van wat ik eerst noemde, beltijd e.d. moet natuurlijk wel kunnen, gezien de bewijzen op dit forum dat bedragen van de nota's nog al eens ter discussie staan.
Eigenlijk zou ik graag willen weten van T-Mobile wat er vanaf nu over mij wordt bewaard.
"Nogmaals vermelden wij graag dat het hierbij nooit om de inhoud van de gegevens gaat maar om het communicatiegedrag en de geografische locatie. " Het is mooi hoe u meta-data (waar dit nu over gaat) downplayed naar iets futiels. Dankzij de openbaringen van Snowden weten we nu hoe gevoelig en gedetailleerd iemand geschetst kan worden door metadata. Afijn, mooi dat de bewaarplicht van de baan is. Volgende vraag: wat doen jullie met de oude opgeslagen data?
Reputatie 7
Badge +15
Update:

Gisteren is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens door de rechter buiten werking gesteld. T-Mobile is niet meer verplicht om gegevens bij te houden voor politie en justitie. Door deze wet moesten wij verplicht , voor maximaal 12 maanden, gegevens bewaren van klanten zodat zij deze konden opvragen. De rechter heeft bepaald dat het belang van privacy zwaarder weegt.

Vanaf nu verstrekt T-Mobile geen gegevens meer aan de Staat op basis van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Ook zal T-Mobile op grond van deze wet geen gegevens meer bewaren.

T-Mobile houdt nu alleen nog gegevens bij die nodig zijn voor eigen bedrijfsdoeleinden. Zo houden wij nog steeds bij wanneer en hoe lang iemand belt, dit is namelijk noodzakelijk voor het maken van kloppende facturen. Nogmaals vermelden wij graag dat het hierbij nooit om de inhoud van de gegevens gaat maar om het communicatiegedrag en de geografische locatie. Met de geografische locatie kunnen wij achterhalen wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland bent en je gebruik maakt van een buitenlands netwerk.

De huidige Wet bewaarplicht is buiten werking gesteld en nu zal naar alle waarschijnlijkheid de vorige wet weer in werking treden. Dit betekent dat de opvraagtermijn teruggebracht zal worden naar 6 maanden in plaats van 12 maanden. Hierover willen we van het ministerie van Veiligheid en Justitie zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Bijgewerkt op 14 maart 2015
Reputatie 3
Minder schijfruimte nodig, kunnen de abonnementsprijzen omlaag!
Toch wel leuk dat deze wet wordt geschrapt, bijna tegelijkertijd met het opstappen van Opstelten, de minister die zich echt Big Brother voelde (meer opslaan, meer afluisteren, meer camera's).
Update: de Wet bewaarplicht is vandaag door de rechter buiten werking gesteld (bron: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Wet-bewaarplicht-telecommunicatiegegevens-buiten-werking-gesteld.aspx )

Klaarblijkelijk stoppen vele andere providers (KPN, Hi, XS4ALL, Telfort, BIT, Tweak en Vodafone) met het opslaan van gegevens in het kader van de bewaarplicht (bron: https://www.bof.nl/2015/03/11/bewaarplicht-van-tafel-voor-nu/ ). Opmerkelijk: Waarom staat T-Mobile niet in dit rijtje?

Momenteel komen er veel berichten binnen over de Wet bewaarplicht telecomgegevens. We begrijpen dat dit vragen oproept en wij verduidelijken graag waarom ook wij ons aan deze wet moeten houden.

De Nederlandse wet verplicht ons om gebruiksgegevens van onze klanten te bewaren voor maximaal 12 maanden. Dit moeten wij doen in het kader van terrorismebestrijding en opsporing. Het gaat hierbij nooit om de inhoud van de gegevens maar om het communicatiegedrag en de geografische locatie.

U gaat hier echter geheel voorbij aan de meer fundamentele vraag betreffende de rechtsgeldigheid van de Nederlandse Wet bewaarplicht telecomgegevens. Kennelijk miskent u de strekking van artikel 94 van de Nederlandse Grondwet, waaruit volgt dat het verboden is om de Wet bewaarplicht uit te voeren omdat deze in strijd is met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, zoals Minister Opstelten reeds heeft erkend in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee toont u aan geen respect te hebben voor de Grondwet noch de privacy van de gebruikers van uw diensten, danwel volstrekt onkundig te zijn wat betreft de interpretatie van de op uw dienstverlening toepasselijke regelgeving. In beide gevallen maakt u zichzelf volkomen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.

Er is veel discussie over deze bewaarplicht ontstaan als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Daarin kwam naar voren dat de Nederlandse wet in strijd is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens.
U bedoelt hier kennelijk het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; het EHRM (en niet het HvJ EU) gaat immers over de uitleg van het EVRM.

Hierdoor zijn onduidelijkheden ontstaan en dat is voor niemand prettig.
Bij u leeft kennelijk een enorm misverstand, namelijk dat de bedoelde gerechtelijke uitspraak van het HvJ EU onduidelijkheid heeft doen ontstaan. De bedoelde gerechtelijke uitspraak heeft echter juist mogelijk voorheen bestaande onduidelijkheid definitief weggenomen, door de dataretentierichtlijn met terugwerkende kracht ongeldig te verklaren.

Ik vraag u dan ook uit te leggen op welke onduidelijkheid u hier precies doelt, en bij welke partij deze mogelijke onduidelijkheid kennelijk nog leeft (c.q. leefde)? Laat echter duidelijk zijn dat eventuele onduidelijkheid bij derde partijen (zoals de Nederlandse overheid) u geenszins ontslaat van uw eigen verplichtingen. U verschuilt zich kennelijk liever achter de zienswijze van de Nederlandse overheid dan dat u zelf verantwoording aflegt over uw gedrag, dan wel uw gedrag op zodanige wijze aanpast dat het niet langer evident onrechtmatig is.

Echter, nu ook de Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat de relevante bepalingen uit de Wet bewaarplicht telecomgegevens onmiskenbaar onverbindend zijn, kunt u zich niet langer met droge ogen trachten te verschuilen achter de krampachtige en weigerachtige houding van de Nederlandse overheid.

Voor ons niet maar belangrijker nog voor jullie, onze klanten, ook niet. Om die reden dringen we er bij de overheid op aan om snel duidelijkheid te geven over de bewaarplicht. We houden jullie op de hoogte!
Als u dit werkelijk meent, dan had het u natuurlijk meer gesierd om, zoals andere aanbieders (nl. BIT, SpeakUp, en VOYS) wel hebben gedaan, op te komen voor de belangen van de gebruikers van uw diensten. Het is mij vooralsnog in ieder geval meer dan duidelijk geworden dat T-Mobile zich meer zorgen maakt over het te vriend houden van de Nederlandse overheid, dan over de bescherming van de privacy van haar eigen gebruikers. Foei!

We houden jullie op de hoogte!
Maar kennelijk vond u het niet relevant om hier melding te maken van de gerechtelijke procedure welke inmiddels tot een uitspraak heeft geleid. Ook deze uitspraak is naar mijn mening dus vrij ongeloofwaardig gebleken.
Reputatie 1
Idd....mijn excuses....er kan idd niet bij HvJ in beroep gegaan worden. Ik weet wel dat deze bewaarplicht N.a.v. Parijs weer ter discussie is gekomen. We blijven afwachten
Dennisk76, seb_f heeft gelijk en juridisch gezien overtreedt T-Mobile nu de wet en is zij dus per direct in gebreke en dus strafbaar.
Hun uitleg is begrijpelijk, en ik kan me de onduidelijkheid voorstellen, helemaal omdat Opa Opstelten maar niet vooruit te branden is, maar juridisch gezien, moet T-Mobile zich per direct aan het Arrest van de EU-Hof houden. Los van het NL-kabinet. EU-wetgeving of EU-verdragen gaan altijd boven en/of vóór Nederlandse wetgeving.
Dennisk76,

Het HvJ is de hoogste rechterlijke instantie in de EU. Er is geen beroep mogelijk tegen een uitspraak van het HvJ.

On topic:
Deze uitspraak van het HvJ heeft in beginsel slechts gevolgen voor de instandhouding van de richtlijn betreffende gegevensbewaring. De richtlijn zal niet meer in de huidige vorm blijven bestaan.
Ik heb me niet verdiept in de tekst van de richtlijn, noch in het arrest. Heeft de richtlijn veel dwingende ("should") artikelen, zal de Nederlandse wetgeving zeker worden aangepast aangezien de laatstgenoemde hoogstwaarschijnlijk niet in lijn is met EU-recht. Heeft de richtlijn veel "may"-artikelen en zijn veel van de artikelen niet geïmplementeerd in de nationale wetgeving, zal de uitspraak van het HvJ in beginsel slechts marginale gevolgen hebben voor de Nederlandse wetgeving.
Reputatie 1
Je hebt altijd de mogelijkheid om tegen een uitspraak van het EU hof in beroep te gaan. Die mogelijkheid heeft de NL-staat dus ook. Hierdoor zal de uitspraak opnieuw beoordeeld moeten worden en blijft de NL wet in dit geval leading.
Reputatie 2
de EU wetgeving overstijgt toch de NL wetgeving, waarom dan momenteel nog bewaren?

Reageer