Beantwoord

Ik blijf spam krijgen van T-mobile

  • 30 september 2019
  • 12 reacties
  • 883 Bekeken

Mijn vriend en ik wonen sinds eind mei op ons huidige adres. Natuurlijk ontvingen we daar in eerste instantie nog af en toe post voor mensen die vermoedelijk vorige bewoners zijn. We stuurde die dan netjes retour, zodat de bedrijven wisten dat die personen hier niet wonen en dat ze het adres moesten updaten. Blijkbaar snapte T-mobile dit echter niet.

Na een aantal maanden besloten we T-mobile te bellen om nog eens extra duidelijk te maken dat de persoon die jullie proberen te bereiken er niet woont. De persoon aan de telefoon zei dat die informatie verwerkt was en dat we geen post meer zouden ontvangen.

Een tijd later, na weer meerdere brieven van T-mobile, hebben we weer gebeld. Dit keer werd ineens beweerd dat het helemaal niet mogelijk zou zijn voor T-mobile om te stoppen met post te sturen. Dit is natuurlijk onzin, het is zeker wel mogelijk om geen post te sturen, je hoeft er zelfs letterlijk niks voor te doen. Bovendien betekent dit dat er eerder gelogen is door T-mobile. Ook werd in dit gesprek gezegd dat jullie op dat moment pas zouden gaan proberen om op een andere manier contact op te nemen met de persoon die jullie zoeken. Dat is natuurlijk veel te laat.

Nu zijn we weer vier brieven verder en besloot ik nog eens wat te googlen om te kijken of ik iets kan doen om te zorgen dat jullie geen spam meer sturen naar ons. Ik vond dit:
https://community.t-mobile.nl/mijn-factuur-betalingen-425/factuur-van-onbekenden-277683
Hierin wordt beweerd dat jullie twee jaar geleden in elk geval wel in staat waren om te stoppen met spam sturen naar een adres waarvan jullie weten dat het verkeerd is. Of dat ook een leugen was weet ik niet.

Hoe dan ook wil ik jullie spam niet meer ontvangen. Stop met brieven sturen naar een adres waarvan jullie weten dat het niet juist is.

Daarnaast wil ik melden dat het echt veel te moeilijk is om contact op te nemen met T-mobile. Jullie chatbot is volledig nutteloos en als je probeert te bellen moet je eerst een heel menu door waar wordt aangenomen dat je klant bent van T-mobile, en waar je dus niet doorheen kan als je geen klant bent. Dit laatste zou natuurlijk geen probleem zijn als jullie niet maandenlang jullie papierafval zouden blijven sturen naar niet-klanten.
icon

Beste antwoord door Mitch 1 oktober 2019, 13:50

Hoi @NooitklantgeweestvanT-mobile,Ik geef graag meer uitleg. Uiteraard is het niet ideaal dat je post ontvangt van een klant van T-Mobile die niet meer woont of nooit heeft gewoond op het adres. Het klopt dat we voorheen het postadres wijzigden naar het adres van ons hoofdkantoor. Wetgeving en regels kunnen logischerwijs veranderen. Dit staat dan ook ten grondslag aan het gegeven dat dit niet (meer) kan. Zonder datum is het voor mij lastig inschatten of het op moment precies viel in de periode van de wijziging hierin of dat de collega destijds nog niet op de hoogte was. In ieder geval is het geen onwil maar enkel het gevolg van regelgeving.We mogen het adres niet wijzigen omdat je in principe niet de contractant bent die de wijziging aanvraagt. De situatie is ietwat ongelukkig maar in de kern is de handeling een niet-contractant die een adreswijziging wil laten doen. Ik moet bekennen dat het niet zelden in relatie staat tot een of meer openstaande facturen. Wat dat betreft overigens geen zorgen; een vordering staat altijd op naam en niet op een adres.Om het incassotraject een gevolg te geven is het ook belangrijk dat aan enkele voorwaarden wordt voldaan, alvorens we het bijvoorbeeld uit handen zouden geven aan een incassobureau. Ook daarna zal het zo zijn dat er een brief wordt verstuurd naar het adres. Immers is dat ook een van de vereisten alvorens een incassobureau of opdrachtgever kan overgaan om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. In zo'n geval prevaleert het belang van de vordering en de juiste handelingen daarin en op welke manier dit geschiedt boven het ongemak wat dan op enig moment wordt ervaren. Er wordt geacht dat er voldoende bescherming is voor de niet-contractant omdat een vordering dus altijd op een naam staat en niet op een adres.Ik beschrijf hier overigens wel een verder gevorderd stadium dan nu nog het geval is. We proberen altijd contact op te nemen met de contractant om het eerder op te lossen. Ik hoop dat het zo meer achtergrond biedt. Wat betreft de contactmogelijkheden; de chatbot is nog in ontwikkeling en 'ze' is nog niet zo ver dat ze in zo'n specifiek geval al écht antwoord kan geven. Het menu is gericht op self service maar je zou in principe wel een collega aan de lijn moeten kunnen krijgen. Voor nu minder van waarde; maar mocht je nog eens contact willen opnemen dan kan dat via 0800-7112. In principe is dat voor iemand die nog geen klant is maar wel klant wilt worden, echter zal een collega je ongetwijfeld doorverbinden na enige uitleg.
Bekijk origineel

12 reacties

Reputatie 5
Badge +4
Hoi @NooitklantgeweestvanT-mobile,

Ik geef graag meer uitleg. Uiteraard is het niet ideaal dat je post ontvangt van een klant van T-Mobile die niet meer woont of nooit heeft gewoond op het adres. Het klopt dat we voorheen het postadres wijzigden naar het adres van ons hoofdkantoor. Wetgeving en regels kunnen logischerwijs veranderen. Dit staat dan ook ten grondslag aan het gegeven dat dit niet (meer) kan. Zonder datum is het voor mij lastig inschatten of het op moment precies viel in de periode van de wijziging hierin of dat de collega destijds nog niet op de hoogte was. In ieder geval is het geen onwil maar enkel het gevolg van regelgeving.

We mogen het adres niet wijzigen omdat je in principe niet de contractant bent die de wijziging aanvraagt. De situatie is ietwat ongelukkig maar in de kern is de handeling een niet-contractant die een adreswijziging wil laten doen. Ik moet bekennen dat het niet zelden in relatie staat tot een of meer openstaande facturen. Wat dat betreft overigens geen zorgen; een vordering staat altijd op naam en niet op een adres.

Om het incassotraject een gevolg te geven is het ook belangrijk dat aan enkele voorwaarden wordt voldaan, alvorens we het bijvoorbeeld uit handen zouden geven aan een incassobureau. Ook daarna zal het zo zijn dat er een brief wordt verstuurd naar het adres. Immers is dat ook een van de vereisten alvorens een incassobureau of opdrachtgever kan overgaan om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. In zo'n geval prevaleert het belang van de vordering en de juiste handelingen daarin en op welke manier dit geschiedt boven het ongemak wat dan op enig moment wordt ervaren. Er wordt geacht dat er voldoende bescherming is voor de niet-contractant omdat een vordering dus altijd op een naam staat en niet op een adres.

Ik beschrijf hier overigens wel een verder gevorderd stadium dan nu nog het geval is. We proberen altijd contact op te nemen met de contractant om het eerder op te lossen. Ik hoop dat het zo meer achtergrond biedt. Wat betreft de contactmogelijkheden; de chatbot is nog in ontwikkeling en 'ze' is nog niet zo ver dat ze in zo'n specifiek geval al écht antwoord kan geven. Het menu is gericht op self service maar je zou in principe wel een collega aan de lijn moeten kunnen krijgen. Voor nu minder van waarde; maar mocht je nog eens contact willen opnemen dan kan dat via 0800-7112. In principe is dat voor iemand die nog geen klant is maar wel klant wilt worden, echter zal een collega je ongetwijfeld doorverbinden na enige uitleg.
Kun je me wijzen op het wetsartikel waarin staat dat je tientallen brieven moet sturen naar een adres waarvan je weet dat het verkeerd is voordat je een incassobureau kan inschakelen? Ik heb zo'n vermoeden dat dit weer een leugen is.
Bovendien is het wel heel apart dat jullie pas na tientallen teruggestuurde brieven en twee telefoontjes voor het eerst een poging doen om op een andere manier contact op te nemen met de contractant.
Houd vanzelf op, ik heb deze ellende op 2 voorgaande adressen gehad, na een maand gooi ik alles in een doos in de schuur behalve nieuwe bedrijven en de vorige bewoner moet maar kijken of die er om komt.

En twee keer komt op een gegeven moment de deurwaarder langs, de eerste keer heeft die zelfs geprobeerd beslag te leggen, ik was niet thuis en een paar weken later kwamen ze de in beslag genomen inboedel ophalen, toen was ik net op tijd thuis.
Reputatie 5
Badge +4
Hoi @NooitklantgeweestvanT-mobile

In principe is het zo dat er geen wettelijke betaaltermijn is voor particulieren. De ondernemer mag hiervoor zelf een betalingstermijn hanteren, al dient deze wel redelijk te zijn. Een vordering wordt opeisbaar als de overeengekomen betalingstermijn is verstreken (art. 6:38 BW). De termijn wordt op de factuur aangegeven. Ook is het zo dat bij het uitblijven van een betaling binnen die termijn natuurlijk niet direct een abonnement wordt afgesloten.

Je zult vast begrijpen dat het overdragen van een vordering er als het ware een andere relatie ontstaat. Enerzijds wil je natuurlijk dat een factuur wordt voldaan, anderzijds wil je iemand ook niet als klant verliezen. Artikel 6:82 lid 1 BW geeft aan dat verzuim pas intreedt op het moment dat er sprake is van een ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling zorgt ervoor, althans indien het voldoen van een openstaand bedrag niet wordt voldaan, dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding, veelal in de vorm van de kosten die gemaakt moeten worden om de andere partij tot nakoming te dwingen.

Ook is er een vereiste in de vorm van de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ (artikel 6:96 lid 6 BW, meer daarover ook in uitspraak ECLI:NL:HR:2016:2704). De functie van deze brief is eigenlijk tweeledig. Het beschermt de consument tegen plotselinge en buitenproportionele incassokosten (de incassokosten zijn vastgelegd: zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01#Artikel3). Anderzijds biedt het de ondernemer de mogelijkheid om toelaatbare druk uit te oefenen op een debiteur die niet of te laat betaalt. In principe is er geen regel over wanneer een incassobureau mag worden ingeschakeld. Eerder gaf ik al aan dat het natuurlijk niet ideaal is, omdat het een verandering in de relatie met de klant kan meebrengen. Belangrijk is wel dat er vooraf een schriftelijke aanmaning (zoals hierboven beschreven) wordt verstuurd, waarin iemand een redelijke termijn wordt gesteld. Artikel 6:96 lid 4 BW geeft overigens wel aan dat buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen betalingstermijn van een factuur is verlopen en deze niet is voldaan.

Een incassobureau zal proberen de vordering op een minnelijke manier te innen. Een incassobureau heeft geen wettelijke status en heeft in principe weinig dwangmiddelen om nakoming van de vordering af te dwingen. Een gerechtsdeurwaarder heeft dit wel en kan bijvoorbeeld een dagvaarding sturen en executoriaal beslagleggen. Net als het algemene gevoel hierover kwalificeert een rechter dit ook als zeer ingrijpende dwangmiddelen. Daarom zal een rechter bij de beoordeling hiervan of het gerechtvaardigd is, kijken naar voorgaande stadia en in hoeverre redelijkerwijs kan worden gezegd dat er een uiterste poging is gedaan om nakoming te realiseren. Ook kunnen er brieven worden verstuurd om verjaring van de vordering te voorkomen, meer hierover kun je lezen in deze uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2013:10246. Dit moet schriftelijk omdat het anders lastig wordt om op enig moment te bewijzen dat er een herinnering is gestuurd.

Ook is het zo dat anders geen vervolg kan worden gegeven aan nakoming eisen van de vordering. Het is wat ongelukkig maar door het sturen van de brieven kan op het moment dat er bijvoorbeeld wel contact is met de debiteur, al veel sneller dwangmiddelen worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zou het bijvoorbeeld lonen om nergens op te reageren of niet te verschijnen nadat je bent gedagvaard. Zo geldt er bijvoorbeeld een verstekvonnis als je niet verschijnt. Dit heeft als gevolg dat in principe altijd de vordering wordt toegewezen. Daarnaast is er ook nog de omstandigheid dat op het moment dat het gaat om een debiteur die niet welwillend zou zijn, deze zijn of haar omgeving kan inschakelen om enkel de mededeling te doen dat diegene niet woont op dat adres. Begrijp mij niet verkeerd, ik doel absoluut niet te suggereren dat dat in casu het geval is, echter is het wel een reden waarom dergelijke brieven dus dienen te worden verstuurd. Uiteraard wordt het ongemak ook meegenomen in de afweging in hoeverre het redelijk is. Een deurwaarder zal altijd redelijkerwijs aannemen dat de debiteur daadwerkelijk niet woont op het adres. Tot slot is er natuurlijk de bescherming zoals al aangeven, dat een vordering op naam staat en niet op een adres.
@Doornekamp33 Wat frustrerend dat sommige bedrijven niet met adressen om kunnen gaan.

@Mitch Ok, je geeft nu dus toe dat het niet noodzakelijk is om tientallen brieven te sturen. Jammer dat je hier eerder over loog. Verder beweer je dat jullie dit doen om de relatie met de klant goed te houden. Dat is nogal bizar gedrag. Het zal voor de klant niet fijn zijn als jullie al maanden weten dat jullie het verkeerde adres hebben, en toch niet proberen op een andere manier contact te zoeken. Zo komt de klant er veel te laat achter dat er een probleem is. Bovendien is het voor mij als niet-klant, die vanwege jullie incompetentie nu nooit klant zal worden, niet fijn om maandenlang onbetaald als postbode te moeten werken.

Wat is bij jullie het proces precies? De tweede keer dat we belden kwamen we erachter dat jullie pas na enkele maanden, tientallen teruggestuurde brieven en twee telefoontjes van de mensen die die brieven telkens terug moeten sturen voor het eerst proberen om een e-mail te sturen naar de klant. Hoe vaak moet ik jullie spam nog terugsturen voordat jullie een volgende stap nemen?
@NooitklantgeweestvanT-mobile , dit hoef je niet terug te sturen, voor de Postwet is bewaren voldoende omdat het daarbij wel om het adres gaat en de naam mag hem alleen openmaken, laat de bedrijven na twee keer terugsturen maar kosten maken, degene op wiens naam het komt moet een adreswijziging sturen.

De deurwaarder die ik heb gehad was een beetje eigenwijs, dus die kosten van alles inclusief de rechtsgang had die simpel kunnen besparen, de tweede snapte het wel en bleef ook na 1 gesprek weg, en ik word er niet echt warm of koud van.
Reputatie 5
Badge +4
Hoi @NooitklantgeweestvanT-mobile,

Ik moet bekennen dat ik niet begrijp waardoor die constatering wordt gedaan en deze dan ook onredelijk acht. In mijn eerste reactie heb ik aangegeven dat we het adres niet mogen wijzigen als een niet-contractant dit vraagt en dat er vanuit het incassotraject (schriftelijke) communicatie moet plaatsvinden met betrekking tot een achterstand naar de klant/contractant alvorens er eventueel kan worden overgaan tot overdracht aan een incassobureau en verder. Verder beweer ik ook niet dat we dit doen om een relatie met de klant goed te houden. Ik heb getracht aan te geven dat in het algemeen gezegd zou kunnen worden dat gevoelsmatig de relatie verandert op het moment dat als het ware er een incassotraject wordt opgestart (ik kan leukere dingen bedenken om te communiceren naar een klant). Dit omdat je natuurlijk wel wilt dat een factuur wordt voldaan, maar je tegelijkertijd de klant niet kwijt wilt.

In theorie kan er slechts op twee manieren contact gezocht worden; schriftelijk/e-mail en via belpogingen of sms-berichten. Op beide manieren wordt poging gedaan om contact te krijgen met de klant. Indien je ideeën hebt hierover, laat het vooral weten.
Zoals ik heb aangegeven prevaleert vanuit jurisprudentie het belang van pogingen om tot een minnelijke oplossing te komen boven het eventuele ongemak wat ontstaat vanuit post die niet voor een individu is bestemd.

Het proces kent een aantal vertakkingen, bijvoorbeeld afhankelijk van of er sprake is van een toestelkrediet. Het kent een enigszins geautomatiseerd karakter, in ieder geval tot er bijvoorbeeld een contactmoment plaatsvindt vanuit een niet-contractant die post ontvangt van een contractant. Overigens is het dat bij een ontstane achterstand zowel een brief als e-mail wordt verstuurd. Dus dat geschiedt eigenlijk al in het eerste stadium van een achterstand. In theorie zou er geen sprake moeten zijn van tientallen brieven.

Als je nog vragen hebt, laat het gerust weten.
Ik heb vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het gaat om veel brieven, niet één. Als je dan reageert met 'Om het incassotraject een gevolg te geven is het ook belangrijk dat aan enkele voorwaarden wordt voldaan, alvorens we het bijvoorbeeld uit handen zouden geven aan een incassobureau.' is het duidelijk je bedoeling om te impliceren dat al die brieven horen bij de 'voorwaarden'. Je hebt misschien niet letterlijk gezegd dat de tientallen brieven noodzakelijk zijn, maar er eerder wat omheen gedraaid, maar het is duidelijk dat het je bedoeling was om het zo te laten lijken terwijl je weet dat het niet zo is. Dat beschouw ik toch echt als liegen.

Je opmerking over de relatie goed houden met de klant snap ik niet. Direct nadat je beweert dat je het sturen van tientallen brieven niet doet om de relatie met de klant goed te houden, zeg je dat je bang bent dat de relatie met de klant slechter zou worden als je zou stoppen met tientallen brieven sturen en in plaats daarvan eindelijk een incassotraject zou opstarten. Je zegt het weer niet lettelijk, en probeert daarmee misschien jouw definitie van 'liegen' net te omzeilen, maar je impliceert het wel. Zoals ik al zei: voor een klant zal het niet leuk zijn om er pas na vele maanden achter te komen dat een factuur niet betaald is. Een deurwaarder kan controleren dat de klant hier niet meer woont, en dan kunnen jullie eindelijk contact gaan opnemen met de klant. Als dat snel gebeurt zal dat fijner zijn voor de klant dan wanneer het pas extreem laat gebeurt.

Dan nu de directe leugen, waar je niet omheen draait: 'Overigens is het dat bij een ontstane achterstand zowel een brief als e-mail wordt verstuurd. Dus dat geschiedt eigenlijk al in het eerste stadium van een achterstand.' De tweede keer dat we belden werd ons verteld dat er op dat moment voor het eerst een e-mail verstuurd zou worden naar de klant, omdat we erover belden. Er zijn dus twee opties: ofwel de persoon aan de telefoon loog, ofwel jij liegt. Hoe dan ook liegt T-mobile.

Je zegt dat er geen sprake zou moeten zijn van tientallen brieven. Er zijn er nu al wel tientallen geweest. Hoeveel komen er nog voordat het ophoudt? Nogmaals: ik word niet betaald voor het telkens terugsturen van die brieven.
Reputatie 5
Badge +4
Hoi,

Graag geef ik nog enige toelichting. In mijn tweede bericht heb ik geprobeerd uit te leggen dat een vordering niet zomaar uit handen wordt gegeven en dat in eerste instantie zoveel mogelijk ruimte wordt geboden om het op te lossen zonder tussenkomst van een incassobureau en eventueel een gerechtsdeurwaarder. Daarmee heb ik het vizier nooit gehad op een precies aantal brieven. Gezien je formulering van ‘tientallen’ ging ik uit van een veelvoud van tien.

Je conclusie rondom het gedeelte over de relatie vind ik enigszins opmerkelijk, daar je verbanden aangeeft die voor mij in ieder geval niet geheel logisch worden aangehaald. Het gedeelte rondom de relatie met een klant heeft in principe niet te maken met het sturen van een bepaalde hoeveelheid brieven maar met de omstandigheid dat er een achterstand is, de partij die wordt tekortgeschoten in de prestatie (in casu wij omdat de factuur niet is voldaan) natuurlijk enerzijds de factuur graag ziet worden voldaan, anderzijds wil je de andere partij natuurlijk niet ook direct verliezen als klant. Vandaar dat er bijvoorbeeld eerst een herinnering wordt uitgestuurd. Een voorbeeld; als ik iets bestel en ik vergeet de factuur te voldoen, dan zou ik het heel apart vinden als een bedrijf direct zou ‘dreigen’ met een incassobureau. Maar een herinnering via de post dan wel e-mail zou ik veel meer kunnen waarderen. Dat zou voor mij meewegen om in de toekomst daar nog eens wat te bestellen of niet.
Ook begrijp ik niet geheel wanneer er ooit sprake zou kunnen zijn van een de omstandigheid waarbij een klant pas na enkele maanden op de hoogte raakt van een achterstand. Immers sturen we bij een mislukte afschrijving of een gestorneerde betaling een herinnering naar het bij ons bekende adres en e-mailadres. Ook ontvangt de klant een sms. Indien hier niet op gereageerd wordt zal in latere stadia nog eens dergelijke pogingen worden gedaan om in contact te raken met een klant. In principe kun je stellen dat als het al plaatsvindt dat een klant niet op de hoogte is, niet redelijkerwijs kan worden gezegd dat het komt omdat er geen pogingen zijn gedaan om contact op te nemen met de klant.

Een deurwaarder kan inderdaad natrekking doen in de gemeentelijke basisadministratie. Als daar echter adres X staat (ook al verblijft de klant niet meer daadwerkelijk op dat adres) zullen de brieven en een bezoek in eerste instantie op dat adres plaatsvinden. Na een bezoek kan inderdaad bij de gerechtsdeurwaarder duidelijk worden dat de klant niet daadwerkelijk meer op dat adres woont. Op welke contactmogelijkheid doel je met ‘dan kunnen jullie eindelijk contact gaan opnemen met de klant?’ Immers wordt dat in eerste instantie al geprobeerd zoals hierboven beschreven.

Wat betreft de communicatie na het ontstaan van een achterstand, zoals ik aangaf zijn er vertakkingen van het verloop van communicatie. Dit hangt af of er sprake is van wel of geen toestelkrediet, wel of geen betalingsregeling. Daarin zijn dus verschillende combinaties en om een redelijk veilige formulering aan te houden; in sommige gevallen wordt direct een brief/e-mail verstuurd, in sommige gevallen wordt er alleen sms uitgestuurd. Al volgt bij het uitblijven van een betaling in alle gevallen communicatie via (nog) een brief/e-mail. Het zou kunnen dat mijn collega inzicht had in de specifieke omstandigheid en zijn of haar antwoord daarop baseerde, of gewoonweg niet volledig op de hoogte was.

Het proces bij ons is niet oneindig en op enig moment zou er een brief moeten worden verstuurd waarin wordt aangegeven dat de vordering is overgedragen aan een incassobureau. Ik heb geen volledige kennis van de werkwijze van verschillende incassobureaus. Over een specifiek aantal zou ik daarom ook geen uitspraak durven doen. Overigens stellen wij het allesbehalve verplicht om de brieven terug te sturen.

Tot slot en nogmaals, in het verleden wijzigden wij het postadres naar dat van ons hoofdkantoor. Sinds de ‘invoering’ van de AVG is dit niet (meer) toegestaan. Ik begrijp dat het vanuit enige logica overbodig is om brieven te sturen naar een adres waarop met enige zekerheid kan worden gezegd dat de contractant daar niet woont. Het is wel nodig omdat, indien het doorloopt, dit getoetst zal worden door een rechter. In dat geval prevaleert dat boven het ongemak dat wordt ervaren. Het belangrijkste lijkt mij in ieder geval dat je je geen zorgen hoeft te maken; zoals aangegeven staat een vordering altijd op naam en niet op adres.

Voor nu; heb een mooie dag nog.
Het is bizar hoe moeilijk het is om T-mobile zijn werk te laten doen, of om op zijn minst een antwoord te krijgen op een eenvoudige vraag. Wat is het maximale aantal brieven dat jullie sturen voordat het eindelijk ophoudt? Letterlijk het enige wat je erover zegt is dat het proces 'niet oneindig' is. Verder zeg je
"in sommige gevallen wordt direct een brief/e-mail verstuurd, in sommige gevallen wordt er alleen sms uitgestuurd. Al volgt bij het uitblijven van een betaling in alle gevallen communicatie via (nog) een brief/e-mail."
wat zou impliceren dat er maximaal twee brieven worden verstuurd, maar we weten inmiddels al dat wat jij zegt niet altijd overeen komt met de waarheid en met wat je later beweert te hebben bedoeld.

Je draait ook weer om de belangrijkere dingen heen. Mij is door T-mobile verteld dat pas voor het eerst een e-mail is verstuurd naar de klant na enkele maanden, tientallen brieven en twee telefoontjes van de bewoners. Voor de klant zal het niet fijn zijn dat T-mobile pas na zo lang voor het eerst probeert contact op te nemen met je juiste persoon.

Ik vind het jammer dat je zo mijn tijd nog meer verspilt. Om dat in de toekomst te voorkomen wil ik nu dat je in één getal antwoordt: een maximaal aantal brieven dat jullie sturen voordat jullie je werk gaan doen.
100 maximaal, maar begrijp niet waarom je je daar zo druk om kunt maken, 2x terugsturen en laat ze het voor de rest uitzoeken.

Kreeg vandaag weer reclame post voor de inmidels al 7 jaar geleden overleden vorige bewoner, jammer, afvalbak is gewillig.
Reputatie 7
Badge +18
Eens met @Doornekamp33 , gewoon alle post die niet voor jullie is in het ronde archief, zonder open maken.

Die drukte over deurwaarders begrijp ik niet. Die komen toch voor een bepaalde persoon? Niet voor een adres? Als je je kunt legitimeren weet ie toch genoeg? En bij de gemeente kun je toch zien wie op welk adres ingeschreven staat?

Reageer