Beantwoord

Ongewenste telefoontjes - houdt al een jaar aan.

 • 20 december 2018
 • 5 reacties
 • 660 Bekeken

 • heeft eerste post geplaatst
 • 1 reactie
Hallo,

Ik heb ongeveer een jaar gelden mijn telefoon laten repareren, met de daarvoor afgesloten verzekering van Dynasure. (Via T-Mobile). Sinds die tijd wordt ik regelmatig (Soms dagelijks) gebeld door instanties die mij financiële producten willen aansmeren. Ik vraag wel eens hoe ze aan mijn nummer komen, maar krijg daar geen antwoord op. De nummers kunnen NL 020, 088, 085 of INT Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Zweden etc...
Ik blokeer ze telkens, maar het blijft komen.

Dus ik sta op een lijst, met naam/tel. nummer en deze lijst wordt gretig rondgedeeld aan call centers.
Ik heb een aantal vragen.

- Zijn er anderen gevallen van klanten die na een reparatie bij Dynasure gebeld worden door fin. brokers?
- Wat kun je doen op het gebied van bel-me-niet registers? Is er EU initiatief op dit gebied?
- Waar kun je bel-lijsten downloaden? Misschien kan ik via die weg kijken of ik erop sta en wellicht eraf kan gaan?
- Is er een mogelijkheid om bij call centers een klacht in te dienen? Zijn er klacht instanties voor call-centers?


Ik vertik het om een nieuw nummer te nemen, dit nummer heb ik al zolang.
Bij voorbaat dank.
icon

Beste antwoord door Folkert 20 december 2018, 13:58

Gewoon aanmelden voor het bel-me-niet register, sinds ik daar in sta heb ik nooit meer een verkoper aan de lijn gehad.
Bekijk origineel

5 reacties

Reputatie 7
Badge +18
Gewoon aanmelden voor het bel-me-niet register, sinds ik daar in sta heb ik nooit meer een verkoper aan de lijn gehad.
Dank Folkert, daar sta ik al jaren ingeschreven voor dit nummer, alle 'blokkades' aangevinkt.
Heeft dus 0 effect.
Reputatie 7
Badge +20
Beste @dzonekl Kijk eens of je hier iets aan hebt!
Mij bellen ze gelukkig weinig omdat ik een ‘geheim nummer gebruik’
En komt het eens voor bied ik ze gelijk volwassen speelgoed te koop aan 🤣 hangen ze snel op!
Soms zie je ze blozen door de telefoon😊
Hopelijk stoppen ze snel met die onzin.
Succes!


Bescherming persoonsgegevens

We zullen de informatie die tijdens het afsluiten en uitvoeren van deze polis is verstrekt zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruiken. Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door T-Mobile en haar dochtermaatschappijen, ACE European Group Limited, DynaSure B.V. en hun agenten, onderaannemers en leveranciers. Deze informatie wordt niet bekendgemaakt aan derden, behalve met uw toestemming, in overeenstemming met de wet en/of om te helpen bij het voorkomen en opsporen van fraude. Personen wier informatie aan ACE European Group Limited en/of T-Mobile is verstrekt hebben het recht om een kopie van die informatie te vragen en om eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Bron: Dynasure
Reputatie 4
Badge +1
Hallo @dzonekl

Dat is heel vervelend, absoluut. Er zijn vaak weinig dingen welke je kunt doen, zeker als dit soort bedrijven anoniem bellen. Jij geeft echter aan dat ze vaker bellen met zichtbare nummers. Dan zijn er mogelijk twee dingen heel belangrijk voor jou om even te weten.

 • Overlastprocedure via T-Mobile
 • Beroepen op rechten van de Europese Privacy Wetgeving (GDPR).
Je zou bij T-Mobile de nummers als overlast nummers kunnen melden. Hierbij zijn een aantal criteria van toepassing welke ik niet uit mijn hoofd weet. Mocht het overlast vaak voorkomen vanaf hetzelfde nummer, dan kan T-Mobile bij de eerste melding een waarschuwing uitzenden naar de beller. Blijft deze beller dan volhouden, dan kan T-Mobile aanvullende maatregelen nemen om dit soort gedrag te ontmoedigen.

Dit is echter een vrij stevig middel en werkt alleen echt goed wanneer je door dezelfde nummers wordt lastig gevallen. Een anoniem nummer kan daarmee bijvoorbeeld niet worden aangepakt.

Daarnaast heb jij als inwoner van de Europese Unie het recht op privacy op basis van de General Data Protection Regulation (GDPR), welke in Nederland als AVG bekend staat. In Artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt voor alle Nederlanders het recht tot vergetelheid bepaald. Dit recht staat ook in de Europese versies van de GDPR. In essentie betekent dit dat jij van een bedrijf mag eisen dat zij jouw gegevens verwijderen en niet meer gebruiken voor doeleinden buiten de standaard wettelijke verplichtingen. Je trekt daarmee dus ook de toestemming in voor het gebruik van jouw gegevens. Gelukkig maar, want dit was voorheen een stuk slechter geregeld.

Wet tekst van artikel 17 van de AVG:Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
 • a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde
 • gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (PDF)


Mocht je op eigen onderzoek uitvinden dat hier systematisch door een aantal bedrijven geweigerd wordt om jouw verzoeken te honoreren, dan kan je een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar nogmaals, dit zijn vrij zware mogelijkheden die je kan belopen als een last-resort.

Het is even belangrijk voor mij om aan te geven dat, hoewel ik dit aanbied als een mogelijke richting om aan te denken, het altijd verstandig is om bij dit soort zaken je eerst goed te (laten) informeren. Ik ben immers ook maar een klant en kan jou alleen uit dat perspectief een beetje op weg proberen te helpen.

Edit:

Zoals @Folkert aangaf, kan je een Bel Me Niet register invullen. Echter zal dit alleen effectief zijn als je na het invullen jouw telefoon nummer niet meer aanmeld bij "gratis acties" of andere promoties. Een aantal jaren geleden, toen ik zelf als telefonisch verkoper werkte voor energie maatschappijen, was dit ook een veel voorkomend probleem. Een klant meldde zich af via het register en deed een maand later mee met een prijsvraag zonder de kleine letters te lezen waarin toestemming gegeven wordt voor het verwerken van gegevens. Op dat moment dan werkt het register ook niet effectief.
Reputatie 7
Badge +19
Hoi dzonekl,

Jeetje, dat klinkt inderdaad erg irritant. Zoiets wil je altijd voorkomen! Ik zie dat Folkert, Cristien en Aelonius je al van een boel tips hebben voorzien. Het blijft verder een lastig probleem, waar niet goed een concreet antwoord op gegeven kan worden. Wel hebben we hier ook nog een algemeen topic over, waar je hopelijk óók nog wat bruikbare tips uit kunt halen. 🙂

Reageer