Vraag

Klacht Prepaid Mobiel I/net


Reputatie 3
03-04-2011 10.40 uur Zie eerdere klachten .... Het betreft hier een prepaid mobiel i/net stick waar nog ca 80 Euro tegoed op staat welke ik niet kan gebruiken vanwege structurele problemen met uw netwerk, derhalve verzoek ik u langs deze weg vriendelijk het tegoed terug te storten op mijn rekening, graag uw reactie in dezes, alvast bedankt, vriendelijke groet

This topic has been closed for comments