Beantwoord

Herroepingsrecht bij afsluiten contract T-Mobile Thuis

 • 11 september 2018
 • 16 reacties
 • 3296 Bekeken

Beste T-mobile,

Ik overweeg naast mijn mobiele T-mobile abonnement, ook een T-mobile thuis abonnement af te sluiten, echter krijg ik grote twijfels gezien jullie 'creatieve' manier om onder het herroepingsrecht uit te komen. Wanneer ik een abonnement bij jullie afsluit, is dit een koop op afstand. In de wet staat dat je als consument dan 14 dagen herroepingsrecht hebt, oftewel binnen die periode mag je van de koop afzien en het product (uiteraard in originele staat) terugsturen. Koop ik bijvoorbeeld een trui online, maar blijkt deze niet de juiste maat/niet leuk te zijn, mag ik deze binnen 14 dagen terugsturen en dan krijg ik mijn geld terug.
Vandaag is het 11 september, de eerst mogelijke 'aansluitdatum' is dan volgens jullie 26 september. Dit is precies buiten de termijn van het herroepingsrecht. Ik belde jullie klantenservice om te checken, en jullie zuchtende en zeer onvriendelijke collega vertelt dat het wél eerder kan (binnen 8 dagen), MAAR dan moet ik afzien van mijn herroepingsrecht. Ik geef haar hetzelfde voorbeeld van de trui, waarop uw onvriendelijke collega met verheven stem aangeeft 'dat ik die trui dan toch ook niet kan aantrekken met het uitgaan en dan terugsturen, dus ik mag jullie service ook niet eerst testen en dan ervan afzien'. Nu even los van het ondermaatse niveau van deze klantenservicemedewerkster; jullie breken dan dus de wet?! De bedoeling van de wet is dat je je product UITERAARD binnen die termijn van 14 dagen ontvangt, zodat je ook daadwerkelijk kan beslissen of je het product wel of niet wilt houden. In jullie huidige werkwijze is dit dus onmogelijk: want óf je ontvangt het product wel binnen de 14 dagen (maar dan moet je afzien van je recht en mag je dus niet herroepen) óf je ontvangt het product pas buiten de termijn van 14 dagen en dan is je herroepingsrecht dus al vervallen. T-mobile besluit hiermee dat de wet voor hen niet geldt?
Ik lees helaas zeer veel negatieve reacties online over (de service van) T-mobile Thuis, maar aangezien mensen sneller negatieve dan positieve reacties willen plaatsen vind ik de waarde hiervan altijd lastig inschatten. Echter, als T-mobile mij mijn recht wilt afnemen om die overweging zelf te maken, op basis van het daadwerkelijk zelf kunnen testen van het product, begin ik mij wel zorgen te maken!

Bij deze dan ook het dringende verzoek om mij, en andere potentiële klanten, in staat te stellen jullie product binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te ontvangen, zonder af te hoeven zien van het herroepingsrecht.

Met vriendelijke groet,
Bo
icon

Beste antwoord door Brian 15 september 2018, 15:11

Hi Bo, goed om te zien dat je jezelf van te voren goed informeert! Ik ben geen jurist dus of de manier waarop wij het herroepingsrecht toepassen "mag" laat ik liever aan de mensen over die er verstand van hebben 😉 Wat ik wel weet is dat we als T-Mobile staan voor duidelijkheid en transparantie en altijd voldoen aan geldende richtlijnen en daar in veel gevallen zelfs op vooruit lopen!

In het geval van T-Mobile Thuis gaat je 14 dagen bedenktijd in direct na je bestelling en niet bij oplevering. Je ontvangt na je bestelling een bevestiging van ons en hebt 14 dagen om je bedenken of je de diensten waar je een overeenkomst voor afgesloten hebt wilt gebruiken. Hier is de 14 dagen bedenktijd ook voor bedoeld. Hij is niét bedoeld om nadat je een product hebt geprobeerd te zeggen, 'ik vind het toch niks' en het daarna weer terug te sturen zoals veel mensen denken. Vaak kán dit wel in het geval van producten omdat klanten dit verwachten, bij een mobiele telefoon doen wij dit bijvoorbeeld ook. Maar bij het afnemen van een dienst is dit anders. Als consument heb je namelijk ook de "plicht" om je van te voren goed te informeren.

Als wij aangeven, je ontvangt een 100 Mbps Glasvezel aansluiting, dan mag je er van uit gaan dat je deze ontvangt. Als dit ook geleverd wordt maar het bevalt je om één of andere reden niet dan is dit geen reden om er vanaf te zien, je mag namelijk verwachten dat je weet wat je koopt. Voldoet de dienst niet aan de overeenkomst? Dan is het aan ons als provider om dit voor je op te lossen (en dat doen we dan uiteraard ook direct voor je!). Kort samengevat is de bedenktijd dus niét bedoeld om op te kunnen zeggen wanneer iets je niet bevalt, het is bedoeld als periode om te bedenken of je de overeenkomst die je aan bent gegaan wel doorgang wil laten vinden.
Bekijk origineel

16 reacties

Reputatie 6
Badge +11
Diezelfde 'creativiteit' viel ook te bespeuren bij 4G voor Thuis, nog voordat TMT uberhaupt bestond.

Zolang T-Mobile kan volstaan met bureaucratie en briefpost is er niet zoveel aan de hand. Bij de mobiele tak is het enige tastbare de SIMkaart, de rest is informatieuitwisseling. Het basisproduct is het gebruik van mobile het netwerk, de smartphone kan je zelf los aanschaffen of een bestaande die je al in gebruik hebt. De SIMkaart versturen is zo snel als de posterijen werken, bij het uit de brievenbus halen kun je snel genoeg uitvissen of het mobile netwerkgebruik aan de verwachtingen voldoet.

Bij Thuis producten moet er vaak per nieuw abonnement veel meer ander extra werk worden verricht, zoals b.v. het aansluiten/tunen/ophangen van buitenantenne. Of het her-aansluiten van een telefoonlijn in geval van DSL. Voor de goede werking van het product zijn die eerst nodig, anders is het product geen product en is er feitelijk niks geleverd.

Je kon bij de opstart van TMT al zien waar de schoen ging wringen, want een heel leger aan monteurs (ook van de concurrent) beschikbaar hebben voor installatie van vaste netwerken is wat anders dan een geautomatiseerd systeem dat SIMkaarten kan uitsturen. De 'creative' en illegale oplossing die TMT heeft gevonden is dus om (te proberen) de nieuwe klant al op voorhand voor 1 jaar aan de ketting leggen. Daarna is er dan ruim de tijd om het geheel werkend te maken. TMT zal wellicht opmerken dat dit een incident is, maar voorbeelden op dit forum maken het voor de potentieele klant beleid.
Reputatie 7
Badge +10
@BoSchouten de wet maakt duidelijk onderscheid tussen producten en diensten.
Een provider zou anders onredelijk hoge kosten moeten maken als je er weer van af wil. en check maar eens bij andere providers. deze werken allemaal zo. als dat wettelijk niet in de haak zou zijn dan zou het al lang breed zijn uitgemeten in de media.

Als u koopt op afstand hebt u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Uw bedenktijd begint op de dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat u de dienst bestelt. Koopt u een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat u het product krijgt.


consuwijzer.nl
Reputatie 2
Hmm. Ik vind dit een lastige.
Als je de tekst van consuwijzer op de letter volgt, dan moet de bedenktijd ingaan op het moment dat je het product in huis hebt.

Koopt u een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat u het product krijgt.

De dienst werkt immers niet zonder modem en tv-decoder. Dus moeten de producten ook geleverd worden.

Uitspraak van een kantonrechter in soort gelijke zaak:
De kantonrechter oordeelde echter dat in dit geval dat de genoemde termijn van 7 dagen uit artikel 7:46d BW moet worden gehanteerd. Deze is pas gaan lopen op het moment dat de koper van het abonnement voor internet en vaste telefonie 'de zaak' (de modem en decoder) had ontvangen. De klant kon immers geen gebruik maken van de overeengekomen dienstverlening voor het moment waarop hij de daarvoor benodigde apparatuur heeft ontvangen.

Wat ik hieruit lees is dat zodra T-mobile de spullen heeft geleverd, het recht voor herroepen pas in gaat. Dus niet al bij het afsluiten van de overeenkomst.

Voor zover ik kan achterhalen is Ziggo de enige die het netjes doet. Hier gaat de bedenktijd pas in bij het ontvangst van de producten die nodig zijn om de dienst te leveren. https://www.ziggo.nl/klantenservice/abonnement/bestelling/annuleren-en-omruilen/
Telfort: Wil je toch iets wijzigen of ben je niet zeker van je bestelling? Geen probleem. Binnen 14 dagen kun je kosteloos annuleren.
Reputatie 2
Uit de telfort voorwaarden:

De termijn van 14 dagen begint te lopen bij:
• een overeenkomst voor een dienst: de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
• een consumentenkoop: de dag waarop u het (laatste) product hebt gekregen • een overeenkomst die zowel om een consumentenkoop als om het uitvoeren van diensten gaat (bijvoorbeeld een mobiel abonnement met toestel): de dag waarop u het (laatst) gekochte product hebt ontvangen


Uit het herroepingsformulier van T-Mobile thuis:
Wil je deze overeenkomst annuleren, dan kun je dat binnen 14 dagen, na ontvangst van de bevestigingsemail. Dit kun je kostenloos herroepen door te bellen met 0800-0092. Kijk voor onze actuele openingstijden op t-mobile.nl/thuis

Dit mag dus niet, T-mobile! Kijk maar:

Uit de voorwaarde van de Tmobile Thuis vanaf 28 mei:
Bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zoals bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk wetboek, kan jij de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder dat jij daarvoor een reden hoeft te geven. Je kan de ontbinding schriftelijk of elektronisch aan T-Mobile Thuis doorgeven. Ook kun je het modelformulier gebruiken wat T-Mobile Thuis hiervoor beschikbaar stelt. Als je al zaken van T-Mobile Thuis hebt ontvangen, moet je deze binnen 14 dagen nadat je hebt doorgegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan T-Mobile Thuis retourneren. Deze verzendkosten, en eventuele kosten voor het gebruik van de dienst, dien jij zelf te betalen. Als je T-Mobile Thuis hebt verzocht om binnen deze 14 kalenderdagen met de levering van de dienst te beginnen en je ontbindt alsnog binnen deze 14 kalenderdagen, kan T-Mobile Thuis je wel de kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor het gebruik en eventuele installatie.

Artikel 6:230g niets over het herroepingsrecht. Het definieert alleen wat een "buiten de verkoopruimte" ruimte is.

Als extra artikel in de T-mobile's eigen voorwaarde geven ze aan de diensten die ze leveren onder het Nederlandse rechts vallen. Zo ook de bedenktijd. Dat houdt dus in dat ook T-Mobile zich moet houden aan het feit dat de bedenktijd pas ingaat bij de levering van de zaak (alles (ook de internetlijn) om de dienst mogelijk te maken). Want zonder internetlijn werkt(werken) de dienst(en) niet.

Artikel 20 - Rechtskeuze 20.1 Op de overeenkomst, waar deze algemene voorwaarden deel van uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

Het herroepingsrecht staat in artikel 6:230o netjes geformulierd:
Onder lid 6:230o (wat deel uitmaakt van ALLE 230 leden) staat duidelijk dat de apparatuur geleverd moet zijn.

Dus:
 • De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
Duidelijk, toch? De consument kan ontbinden binnen de 14 dagen van de overeenkomst aan te gaan. maar!

Als het alleen om dienst gaat, bijvoorbeeld een zenderpakket:
 • a.
 • bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
Maar als de dienst afhankelijk is van apparatuur:

 • b.
 • bij een consumentenkoop:
 • 1. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
Onder de zaak wordt verstaan het ontvangen van de apparatuur, zoals modem, decoders, actieve internetlijn.

 • 2. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
De bedenktijd gaat pas in als ALLE apparatuur is ontvangen. Ook als dit deel zendingen zijn.

 • 3°.de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
 • 4°.de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
De bedenktijd gaat in als de deelleveringen nog niet allemaal zijn geleverd, maar alle diensten wel gebruikt kunnen worden. In dit voorbeeld zou je kunnen denken dat van de 4 decoders er al 2 geleverd zijn.

 • c
 • 4
 • Brengt de consument op elektronische wijze via de website van de handelaar een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt de handelaar onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
 • 5
 • Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.
Als laatste moet je kunnen aantonen dat je binnen de 14 dagen de ontbinding digitaal hebt opgestuurd.
Reputatie 7
Badge +10
maar je koopt het modem en settopbox niet. dus heb je ook geen bedenktijd. deze spullen krijg je in bruikleen met de dienst.

bij telfort gaat het om producten die je koopt. zoals een verbindings setje voor de tv.
Badge +13
Even een ervaring van andere providers zowel Telfort als kpn doen dit al jaren zo 😉
Bij beide kreeg ik destijds de keuze om zo eerder een oplever datum te krijgen.
Reputatie 7
Badge +7
Hi Bo, goed om te zien dat je jezelf van te voren goed informeert! Ik ben geen jurist dus of de manier waarop wij het herroepingsrecht toepassen "mag" laat ik liever aan de mensen over die er verstand van hebben 😉 Wat ik wel weet is dat we als T-Mobile staan voor duidelijkheid en transparantie en altijd voldoen aan geldende richtlijnen en daar in veel gevallen zelfs op vooruit lopen!

In het geval van T-Mobile Thuis gaat je 14 dagen bedenktijd in direct na je bestelling en niet bij oplevering. Je ontvangt na je bestelling een bevestiging van ons en hebt 14 dagen om je bedenken of je de diensten waar je een overeenkomst voor afgesloten hebt wilt gebruiken. Hier is de 14 dagen bedenktijd ook voor bedoeld. Hij is niét bedoeld om nadat je een product hebt geprobeerd te zeggen, 'ik vind het toch niks' en het daarna weer terug te sturen zoals veel mensen denken. Vaak kán dit wel in het geval van producten omdat klanten dit verwachten, bij een mobiele telefoon doen wij dit bijvoorbeeld ook. Maar bij het afnemen van een dienst is dit anders. Als consument heb je namelijk ook de "plicht" om je van te voren goed te informeren.

Als wij aangeven, je ontvangt een 100 Mbps Glasvezel aansluiting, dan mag je er van uit gaan dat je deze ontvangt. Als dit ook geleverd wordt maar het bevalt je om één of andere reden niet dan is dit geen reden om er vanaf te zien, je mag namelijk verwachten dat je weet wat je koopt. Voldoet de dienst niet aan de overeenkomst? Dan is het aan ons als provider om dit voor je op te lossen (en dat doen we dan uiteraard ook direct voor je!). Kort samengevat is de bedenktijd dus niét bedoeld om op te kunnen zeggen wanneer iets je niet bevalt, het is bedoeld als periode om te bedenken of je de overeenkomst die je aan bent gegaan wel doorgang wil laten vinden.
Reputatie 6
Badge +11
Als consument heb je namelijk ook de "plicht" om je van te voren goed te informeren. Als wij aangeven, je ontvangt een 100 Mbps Glasvezel aansluiting, dan mag je er van uit gaan dat je deze ontvangt. Als dit ook geleverd wordt maar het bevalt je om één of andere reden niet dan is dit geen reden om er vanaf te zien, je mag namelijk verwachten dat je weet wat je koopt. Voldoet de dienst niet aan de overeenkomst? Dan is het aan ons als provider om dit voor je op te lossen (en dat doen we dan uiteraard ook direct voor je!). Kort samengevat is de bedenktijd dus niét bedoeld om op te kunnen zeggen wanneer iets je niet bevalt, het is bedoeld als periode om te bedenken of je de overeenkomst die je aan bent gegaan wel doorgang wil laten vinden.
Binnen het herroepingsrecht kan je een overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft te geven.
Dus _zonder_ reden, TMT legt hier op voorhand de klant al meedere redenen 'in de mond': "Voldoet de dienst niet aan de overeenkomst" of 'bevalt niet'. Wat de reden van annulering is gaat TMT niks aan. Er kan vanalles in b.v. technisch detail aan de hand zijn wat T-Mobile niet weet en ook de klant niet op voorhand heeft kunnen voorzien. Ook kunnen er zaken zijn TMT niet kan en wil oplossen en/of veranderen.
Ik heb geen TMT en ken als consument dus niet een reden.
In het 4G domein, waar ik wel klant ben, is zo iets op te noemen wat reden voor mij voor annulering zou kunnen zijn, wat niet in overeenkomst staat en wat ook niet opgelost wordt.
Reputatie 6
Badge +11
maar je koopt het modem en settopbox niet. dus heb je ook geen bedenktijd. deze spullen krijg je in bruikleen met de dienst.

bij telfort gaat het om producten die je koopt. zoals een verbindings setje voor de tv.

Dit suggeert dat bij leenapparatuur er nooit bedenktijd zou zijn.
Een wat als de klant besluit om gebruik te maken van vrije routerkeuze, dus b.v. al voor de bestelling een geschikt modem op de lijn heeft aangesloten en dat het dan toch na bestelling langer dan 14 dagen duurt voordat de lijn actief wordt?
Reputatie 7
Badge +10
klopt er word namenlijk een dienst geleverd.
dus bedenktijd vooraf. pas daarna word de aanvraag gestart. dit duurt even omdat er ook een monteur moet worden aangestuurd om de lijn te activeren.

vrije router keuze gaat hier niets aan veranderen. je bent nu ook vrij om je eigen router aan te sluiten. als deze voldoet aan de technische eisen, tevens betekend vrije router keuze niet dat een provider daar ondersteuning op moet geven mocht je er zelf niet uit komen.
Reputatie 6
Badge +11
klopt er word namenlijk een dienst geleverd.
dus bedenktijd vooraf. pas daarna word de aanvraag gestart. dit duurt even omdat er ook een monteur moet worden aangestuurd om de lijn te activeren.

Er wordt geen dienst geleverd. Direct na de ontvangst van bevestigingsmail is de b.v. een DSL-lijn nog niet werkend, zoals je ook aangeeft omdat er eerst nog een monteur aan de slag moet. Pas nadat de lijn geactiveerd is, wordt er een dienst, b.v. een internet service geleverd.
Dus tussen direct na ontvangen van bevestigingsmaal en een werkende DHCPserver/ping/etc wordt er geen internet service, dus geen dienst geleverd.
Het "pas daarna wordt de aanvraag gestart" doet er niet toe, noch acties m.b.t. een monteur aansturen.

Ik betrek vrije routerkeuze in de discussie omdat zo zuiver te focussen is op in dit geval internetservice, die dus als dienst wordt beschouwd.

Maar bekijk het eens omgekeerd: Het gegeven dat providers tegen afzien van herroepingsrecht ineens sneller werk gaan verzetten (aanvraag doen, monteurskosten maken etc) zegt al wel genoeg. Daardoor loopt de provider geen risico meer om ondernemerskosten te maken zonder dat daar inkomsten voor terugkomen. Men is namelijk zeker van dat er 1 jaar aan abonnementsgeld binnenkomt.
Met het hanteren van dit principe (dus sneller leveren als koper afziet van herroepingsrecht) verraadt de provider eigenlijk zichzelf al. Het is dus doelbewust dat er tot 14 dagen tussen ontvangst van bevestigingsmail en aanvraag starten zit, n.l. om geen ondernemersrisico te lopen en dus zeker zijn van financieel gewin en risico af te wentelen op de klant.
Reputatie 7
Badge +10
ik denk niet dat je op dit forum een duidelijk antwoord zal krijgen. deze vraag zal je moeten voorleggen aan een jurist.
Reputatie 1

Het is wel duidelijk. De rechter zegt dat het maakt niet uit of bruikleen of eigendom. Zie uitspraak ":

https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/bedenktermijn-van-14-dagen-voor-herroeping-gaat-pas-in-als-de-consument-beschikt-over-de-door-de-ondernemer-van-de-dienst-in-bruikleen-te-geven-hardware/

 

Reputatie 7
Badge +7

@edwtie Gaaf dat je hier op terugkomt! Er is destijds inderdaad besloten dat het geschil de dato 30 maart 2016 op grond van bruikleen in het voordeel van de consument verklaard is. Echter is het bij dienstverlening nog altijd zo dat de veertien dagen bedenktijd ingaan op het moment dat de aanvraag gedaan is en zal een eventueel geschil moeten worden besloten. Thanks voor je bijdrage Ed! :smile:

Reputatie 1

@edwtie Gaaf dat je hier op terugkomt! Er is destijds inderdaad besloten dat het geschil de dato 30 maart 2016 op grond van bruikleen in het voordeel van de consument verklaard is. Echter is het bij dienstverlening nog altijd zo dat de veertien dagen bedenktijd ingaan op het moment dat de aanvraag gedaan is en zal een eventueel geschil per zaak moeten worden besloten. Thanks voor je bijdrage Ed! :smile:


antwoord is nee.. dus niet per zaak .maar het gaat erom alle.. ze krijgen dus waarschuwing:

https://www.ecommercenews.nl/internetproviders-overtreden-de-wet/

 

Reageer