Contract ontbinden in verband met in gebreken stelling van dienstverlening T-Mobile per direct.

  • 24 augustus 2019
  • 4 reacties
  • 414 Bekeken

Oosterhout, 24-08-2019

Onderwerp: ontbinden overeenkomst klantnummer NBS81743 T-Mobile
Art. 6:265 BW verb. recht. consument

Geachte heer, mevrouw,

Op 09 augustus sloot ik met u een overeenkomst voor het leveren van het product internet 50 mbit dienstverlening. Helaas bent u de afspraken die ik met u heb gemaakt niet nagekomen. Namenlijk het leveren van de dienstverlening van internet. Na verschillende malen als verzoek dit op te lossen bent u in gebreke gebleven. Ik heb u gevraagd uw verplichtingen na te komen. Ik heb u hiervoor tot 23 augustus de tijd gegeven. Helaas heeft u nog niet aan uw verplichtingen voldaan.

Ik ontbind de overeenkomst. Ik verzoek u om het contract van dienstverlening internet 50 per direct te ontbinden en alle hieruit gevloeide kosten ongedaan te maken. Ik verzoek u het volledige bedrag terug te storten op rekeningnummer IBAN Mocht u hieraan niet binnen 14 dagen voldoen, ben ik genoodzaakt om schade en aanvullende schade op u te verhalen.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,Ps. brief wordt ook aangetekend per post verstuurd en per reguliere post.

4 reacties

Reputatie 7
Badge +18
Beste @Jos8

Haal je gegevens snel even weg hier want je hebt nu al je privé gegevens op een openbaar forum geplaatst.

In dit soort gevallen is een aangetekende brief de enige juiste weg.

Groet, Folkert
Reputatie 7
Badge +20
@Jos8 Graag je banknummer ook verwijderen🙈

Fijn zonnig weekend
Weet iemand het postadres van deze club?
Reputatie 7
Badge +18
T-Mobile
Postbus 16272
2500 BG Den Haag

Reageer