Beantwoord

Overstapservice niet aangevraagd

 • 12 September 2018
 • 45 reacties
 • 2402 Bekeken

SAMENVATTING:
T-mobile heeft de gewenste Overstapservice achterwege gelaten, met alle gevolgen van dien. T-Mobile heeft mijn emailadres verkeerd gespeld, waardoor ik geen account kon aanmaken en belangrijke brieven niet heb ontvangen. ZIGGO meldt onder meer in de mij nagezonden brieven dat mijn thuisnummer zal worden beëindigd. Ik maak bezwaar. T-mobile regelt vervolgens met ZIGGO dat ik mijn thuisnummer zal kunnen behouden.
ZIGGO heeft aan mijn eerste aanwijzingen om het abonnement te stoppen geen gehoor gegeven. Er is een aantekening gemaakt en daarbij is het gebleven. Hierdoor kreeg ik op 11 september 2018 een factuur voor de maand oktober. ZIGGO heeft thans per 11 oktober 2018 op mijn uitdrukkelijke verzoek het abonnement beëindigd. Ik maak bezwaar tegen de voorgestelde datum. Ik wens dat de datum van 16 augustus wordt gehanteerd. Ik meld dat ik de abonnementskosten zal storneren, dat ik een advocaat of mijn rechtsbijstandsverzekering in de arm zal nemen.
Er blijkt een verschil tussen medewerkers van ZIGGO: de een maakt slechts een aantekening, terwijl de ander doorpakt en ervoor zorgt dat mijn contract ook daadwerkelijk wordt beëindigd. Ik maak bezwaar tegen deze incompetentie.
CONCLUSIES:
Ik ben tientallen keren gewaarschuwd niet over te stappen. Het leed zou niet te overzien zijn. Zij die mij indringend hebben gewaarschuwd hebben helaas gelijk gekregen. Mijn afkeur van ZIGGO was inmiddels zo groot dat ik willens en wetens toch het risico heb genomen (een factsheet met 15 pagina’s klachten is hiervan het bewijs). De conclusie is dat ik met open ogen in de mij geschetste val ben getrapt. We zijn nog geen maand verder en het leed begint zich al af te tekenen. Er komt maar geen eind aan het geklungel van ZIGGO. Trefwoorden voor ZIGGO zijn: onbetrouwbaar, onberekenbaar, Kafkaiaans, voorspelbaar amateurisme, desinteresse, minachting van cliënten, volstrekt ongeloofwaardig. T-Mobile volgt in het kielzog van ZIGGO en blijkt geen haar beter.
icon

Beste antwoord door Sander 17 September 2018, 13:10

Bekijk origineel

45 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Hoi @f.berkholz

Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor jouw aanvraag en hartelijk welkom heten op onze Community. Ik help je graag verder met jouw aanvraag en wil alles uitleggen. Bij de aanvraag kun je ervoor kiezen om de overstapservice aan te vragen. Ik zie dat dit niet gebeurd is, terwijl dit (zo blijkt uit jouw verhaal) wel besproken is. Gelukkig heb je vervolgens zelf de oude provider opgezegd per 11-10. Ik zie dit ook in jouw dossier terug. Zodra het abonnement bij ons goed en wel is opgeleverd, zullen wij ervoor zorgen dat je geen dubbele lasten krijgt, door onze kosten te corrigeren tot 11-10. Mijn collega heeft aangegeven dit te doen, zodra de ingangsdatum bij ons bekend is. Ik zie dat je hiervoor een afspraak met Guidion kunt maken. Heb je die afspraak al gemaakt? Ze nemen met jou contact op, maar je kunt dit eventueel ook via 088-2000151 regelen.

Wellicht een hobbelige start, maar op deze manier is alles weer gladgestreken! Voor vragen kun je altijd bij mij (en de Community) terecht!
Ik ben sinds kort aangesloten op jullie netwerk. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Sterker dit is nog steeds niet tot een goed einde gebracht. Ik vond de wijze waarop dit tot stand is gekomen weerzinwekkend en ik wil dit nooit meer meemaken. Ik heb in bijgaande notitie (zie hierna) een chronologisch overzicht gemaakt van hetgeen heeft plaatsgevonden. Ik heb deze notitie ook aan de firma Guidion voorgelegd. Ik ben zeer benieuwd naar jullie reactie. Ik ben mij intussen aan het beraden over eventuele vervolgstappen.

Het is overigens zeer hinderlijk dat ik geen bijlage kan toevoegen!

DE AANSLUITING
Fred Berkholz
[adres verwijderd door moderator]
Klantnummer T-Mobile Klantnummer: [verwijderd door moderator]
Naam en telefoonnummer monteur: Ali T, [verwijderd door moderator]
Datum, 24 september 2018

Op donderdag 20 september 2018 stond een monteur van T-Mobile voor mijn deur. Ik veronderstelde tenminste dat dit een monteur van T-Mobile was, omdat hij een sweatshirt droeg met daarop in grote letters T-Mobile. Dit maakte een betrouwbare indruk, maar dit pakte later geheel anders uit. De man kwam goed geluimd binnen. De start was veelbelovend, maar hij zou mij na anderhalf uur met een behoorlijke kater achterlaten.
Nadat hij mijn huidige ZIGGO-aansluiting in ogenschouw had genomen, meldde hij mij dat hij de nodige werkzaamheden zou moeten verrichten, maar dat die niet kosteloos waren. Op mijn vraag antwoordde hij dat daarmee om en nabij een bedrag van € 160 gemoeid zou zijn. Ik was sprakeloos, een zo hoge rekening had ik namelijk geen moment zien aankomen. Ik verwachtte immers bezoek van een gratis monteur en niet van iemand die mij een poot ging uitdraaien. Ik maakte bezwaar tegen de hoogte van dit bedrag, maar ik besloot hem echter zijn werkzaamheden te laten verrichten en af te wachten hoe dit zou aflopen. Het had immers lang genoeg geduurd voordat de overstap van ZIGGO naar T-Mobile een feit zou zijn. Aangezien hij kennelijk een kritische opmerking van mij had verwacht, deelde hij mij ongevraagd mee dat die zogenaamde kosteloze monteur uitsluitend een draad van de meterkast naar de televisie zou trekken en daar zou het dan bij blijven. Ik zou met de voorgestelde werkzaamheden bovendien toekomstbestendig zijn. Kortom, ik had geen andere keus. De monteur ging aan de slag. De spanning steeg.
Grofweg heeft hij de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Hij heeft een nieuwe kabel getrokken van de meterkast naar het aansluitpunt van de woonkamer (circa 6 meter). Hij vertelde dat die nieuwe kabel noodzakelijk was omdat T-Mobile geen analoge antenne, maar een digitale kabel gebruikte. Hij heeft het aansluitpunt in de kamer vervangen. Vervolgens heeft hij door mijn woonkamer bovenlangs een kabel getrokken (ca. 5 meter) naar het aansluitpunt van de digitale tv-ontvanger. Hij heeft de bedrading met een nietpistool aan mijn plafond bevestigd. Hij heeft een 5-ports hub van Sitecom geïnstalleerd om een bedrade aansluiting voor mijn PSP4 en een computer te bewerkstelligen. Hij heeft ze met succes aangesloten. Hij heeft de tweede computer die zich in mijn achterkamer bevindt, gecontroleerd en ervoor zorg gedragen dat die op het internet was aangesloten. Dit bleek het geval. De monteur heeft op mijn verzoek de aansluiting van mijn analoge telefoon in takt gelaten. De radio, de televisie en de computers werkten naar behoren. Hij meldde mij dat ik de wifi op een later tijdstip nog zou moeten instellen, omdat daarvoor wachtwoorden noodzakelijk waren, een fluitje van een cent. De telefoon werkte weliswaar niet, maar hij was ervan overtuigd dat die binnen een uur wel zou werken.
Vervolgens nam de monteur na ruim een uur plaats aan mijn tafel en begon op zijn iPad de rekening op te maken. Hij meldde mij ten slotte dat ik hem een bedrag van in totaal € 164 verschuldigd was. Hij tekende daarbij aan dat hij mij een reductie van wel € 70 verleende, kennelijk omdat hij mij gunstig gezind was. Ik vroeg hem mij een rekening van T-Mobile te laten sturen, maar toen keerde het tij, kwam de aap uit de mouw. De man bleek in het geheel niet een monteur van T-Mobile, noch van de firma Guidion te zijn. Hij bleek een zzp’er, door de laatste firma ingehuurd. Hij stelde mij nu voor een voldongen feit, hij liet mij voor akkoord tekenen en liet mij geen andere keus dan contant te betalen of te pinnen. Andere smaken waren er niet. Ik vertelde hem dat ik dit bedrag niet contant in huis had (wie wel), maar dat ik wel kon pinnen. Ik tekende dus voor akkoord en ik betaalde, met grote weerzin, met mijn pincode. Hij zou mij de rekening later toesturen. Na ongeveer anderhalf uur vertrok de monteur, Ik voelde mij buitengewoon ontstemd en concludeerde dat ik van dit soort geslepen praktijken niet gediend ben.
Ik maak dan ook tegen deze gang van zaken ernstig bezwaar. Ik stel vast dat er een gapend gat bestaat tussen de gratis monteur en de fors uitgevallen rekening van deze zzp’er. Ik kan niet anders vaststellen dat hij op voorhand het plan had mij een poot uit te draaien. Zijn rekening verschilde immers € 4 euro van de schatting. Van intimidatie en de fuikmethode zou hij handig gebruik maken. Hij zou zich namelijk gaandeweg ontpoppen als niet zijnde een medewerker van T-Mobile, noch van de forma Guidion, maar een door de laatste firma ingehuurde zzp’er. Hij zou mij een prijs berekenen van rond de € 160, en ten slotte na anderhalf uur uitkomen op een bedrag, met korting, van, zo waarlijk, € 164 (dus eigenlijk een bedrag van € 230). Hij zou de druk ten slotte opvoeren door mij te laten tekenen (intimidatie) en geen andere mogelijkheid te laten dan te pinnen of contant te laten betalen (fuikmethode).
Tot op de dag van vandaag heb ik de rekening niet ontvangen. De firma Guidion reageert niet op mijn verzoeken. De monteur heeft mij doen geloven dat de telefoon na een uur zou werken, maar dat blijkt ook vier dagen later nog steeds niet het geval. De wifi werkte na zijn vertrek van geen kant. Ik heb T-Mobile gebeld met het verzoek mij het juiste wachtwoord te geven en tot mijn grote verbijstering bleek dit niet om het op de sticker vermelde wachtwoord, maar de daarop genoteerde beveiligingscode te gaan. Verwarring alom. De wifi werkt nu, de telefoon nog steeds niet.
Het bovenstaande is de reden dat ik ernstige bezwaar maak tegen deze gang van zaken. Ik ben tegen mijn zin in door uw toedoen in een ongemakkelijk, ongewenst parket terecht gekomen. Ik voel mij door u en de zzp’er in de maling genomen omdat hij zich voordeed als een medewerker van T-Mobile. Ik wil de rekening van € 164 aan een nader kritisch onderzoek onderwerpen, omdat ik sterk de indruk heb dat ik op voorhand en willens en wetens een poot ben uitgedraaid. Hij heeft mij onder meer een 5-ports hub verkocht voor een bedrag van € 25 die elders voor een bedrag van € 15 te koop worden aangeboden. Er ligt een gapend gat tussen de gratis monteur en de rekening van € 164.
Gezien de routinematige aanpak van deze monteur heb ik stellig de indruk dat zijn onaangename werkwijze tot een vast patroon behoort. Ik ben benieuwd of er meer klachten over deze manier van werken zijn binnengekomen.
Ik wil van T-Mobile weten of zij van deze verderfelijke gang van zaken op de hoogte zijn en zo ja, of zij bereid zijn hierin drastische veranderingen aan te brengen. Het gaat samengevat dus om:
1. valse voorwendselen, de monteur doet voorkomen alsof hij een medewerker van T-Mobile is, maar blijkt een zzp’er;
2. het opstellen van een exorbitante rekening, waarbij het lijkt alsof het hier om een vooropgezet plan gaat;
3. intimidatie en fuikmethode, de klant in het nauw drijven door hem voor akkoord te laten tekenen en geen keuzemogelijkheden te laten dan contant te laten betalen of te pinnen.
Ik eis van T-Mobile dat zij mijn klacht serieus nemen en onderzoeken, bevorderen dat ik inzage krijg in de rekening van de monteur, dat ik die rekening aan een onderzoek kan (laten) onderwerpen en dat T-Mobile ervoor zorgdraagt dat de ten onrechte in rekening gebrachte kosten aan mij worden terugbetaald, maar niet in de laatste plaats ervoor zorgen dat potentiële cliënten van T-Mobile in het vervolg van dit soort verderfelijke praktijken gevrijwaard blijven.
Reputatie 7
Badge +10
@f.berkholz Wat een bijzonder verhaal zeg.
Het kan natuurlijk voorkomen dat de installatie niet gaat zoals je had verwacht.
Op deze pagina kan je zien wat de monteur doet. Wat mij opvalt is dat je dus willens en wetens de monteur de opdracht heb gegeven om extra werkzaamheden uit te voeren en vervolgens de rekening niet wil betalen. Dat de monteur hierbij een ZZP er is doet eigenlijks niet eens terzake. Je had ook nee kunnen zeggen en zelf voor een oplossing kunnen zorgen. Bedrijfs kleding geeft aan dat deze namens een bedrijf komt, niet dat deze een medewerker is van dat bedrijf. dit is eigenlijk best wel gebruikelijk kijk maar eens hoeveel uitzendbureau's er zijn deze zijn immers ook geen medewerkers van het bedrijf zelf.
Reputatie 7
Badge +2
Hey f.berkholz, ik geef graag antwoord op je vragen!

1. valse voorwendselen, de monteur doet voorkomen alsof hij een medewerker van T-Mobile is, maar blijkt een zzp’er;

Het klopt dat er bij onze installatiepartner Guidion ook ZZP'ers werkende zijn. Wel is het zo dat ze onder Guidion vlag en in de naam van T-Mobile te werk gaan. Het is dus niet zo dat de monteur doet alsof hij voor T-Mobile werkt. Je kunt dus uitgaan van een gedegen service.

2. het opstellen van een exorbitante rekening, waarbij het lijkt alsof het hier om een vooropgezet plan gaat;

De monteur verricht de volgende werkzaamheden in de basisinstallatie:

 • Het modem ophangen en aansluiten
 • De wifi verbinding activeren en beveiligen
 • 1 computer of laptop aansluiten (bedraad of via wifi)
 • T-Mobile Thuis e-mail instellen
 • 1 TV aansluiten op de Interactieve TV Box en instellen
 • De Interactieve TV Box verbinden via UTP-kabel met het modem
 • 1 telefoontoestel aansluiten
 • Meegeleverde UTP- en telefoniebekabeling op of langs de plint wegleggen met spijkerclips (max. 15 meter)
Alle andere handelingen/wensen worden altijd in samenspraak gedaan. Het instellen en aanschaffen van een 5-ports hub valt daar jammer genoeg buiten. Op deze pagina vind je alle informatie betreft de basisinstallatie.

3. intimidatie en fuikmethode, de klant in het nauw drijven door hem voor akkoord te laten tekenen en geen keuzemogelijkheden te laten dan contant te laten betalen of te pinnen.

Van dit punt moest ik wel even schrikken! Dit is absoluut niet de wijze waarop wij service leveren! Zoals ik al bij het vorige punt aangaf, worden de extra meerwerkkosten altijd besproken met de klant. Als je voor je gevoel werd geïntimideerd, dan wil ik hier graag een klacht voor indienen. In dat geval vraag ik je om mij een privébericht te sturen. Dan ga ik een klacht indienen over de handelwijze van de monteur die bij je langs is geweest.
Reputatie 7
Badge +2
@f.berkholz

Ten eerste welkom op het forum voor en door klanten.

Dat is een behoorlijk zwaar beladen artikel wat je hebt geschreven, maar hier zou ook ik niet echt vrolijk van worden.

Het Burgelijk Wetboek is klip en klaar wie de verantwoordelijke is in deze:

Artikel 6:76 BW bepaalt:
Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

REF: Let op de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden!


Begrijp dat de emotie op dit moment de overhand heeft en denk dat rechtshulp in deze om tot een oplossing te komen, voor nu een stap te ver zal zijn.
Hou er ook rekening mee dat de wetgever ook aangetoond wil zien dat men de kans heeft gekregen om het uitgevoerde alsnog naar behoren te doen.

De ervaren moderator @Sander is zeker genegen om je zaak te bekijken om tot een oplossing te kunnen komen. Stuur hem eens een PM bericht of hij je zou willen helpen in deze zaak.
Ik heb het volgende nadrukkelijk gevraagd: Ik eis van T-Mobile dat zij mijn klacht serieus nemen en onderzoeken, bevorderen dat ik inzage krijg in de rekening van de monteur, dat ik die rekening aan een onderzoek kan (laten) onderwerpen en dat T-Mobile ervoor zorgdraagt dat de ten onrechte in rekening gebrachte kosten aan mij worden terugbetaald, maar niet in de laatste plaats ervoor zorgen dat potentiële cliënten van T-Mobile in het vervolg van dit soort verderfelijke praktijken gevrijwaard blijven.
Ik heb hier nog geen antwoord op gekregen. Daarnaast werkt sinds de overstap mijn vaste telefoon niet naar behoren. Ik heb daarover gebeld en er is mij beloofd dit probleem te zullen escaleren. Sindsdien heb ik taal noch teken vernomen.
3 dingen

 1. Ik blijf maar roepen dat ik de rekening van de overstapmonteur aan een nader onderzoek wil onderwerpen. Ik krijg die rekening maar niet te zien. Het doet me nu zo langzamerhand sterk vermoeden dat hier toch echt niet iets in orde is. Mijn advocaat wordt almaar nieuwsgieriger.
 2. sinds mijn overstap doet mijn vaste telefoon het niet meer. Ik heb mijn telefoon nodig voor mijn bedrijf. Ik heb u dit digitaal laten weten, ik heb u gebeld, ik laat het u nu weer weten.
 3. Sinds de overstap blijkt de PSP4 van mijn zoon niet meer naar behoren te werken. De communicatie met zijn vrienden in een game laat nu te wensen over.
Ik herhaal hier nog maar eens: als er aan mijn klachten niets wordt gedaan dan laat ik het abonnementsgeld storneren.

Ik zou mijn factsheet van 1 oktober willen toevoegen als bijlage, maar dat kan dan weer niet. Hoe ergerlijk is dit.
Reputatie 5
Badge +13
Er is jouw al meermaals gevraagd om een privé bericht te sturen naar de moderator maar in plaats daarvan blijf jij schreeuwen dat men niet luistert maar volgen mij is er maar 1 die niet luistert en dat ben jijzelf.
Bij deze 1’tip stuur een privé bericht naar de moderator in plaats van dreigen met een advocaat.
Ik heb jullie moderator @Sander op jullie verzoek wel degelijk benaderd, maar ik krijg geen reactie, dus waar heeft u het over. Ik schreeuw inderdaad omdat ik onder meer mijn telefoon voor mijn zaak hard nodig heb. Verder wordt niet op mijn kkachten gereageerd.
En dan nog even dit @Rosan. Er is mij slechts één keer gevraagd contact op te nemen met jullie moderator, dus van meermaals is helemaal geen sprake. Ik heb hem wel degelijk benaderd, maar ik krijg geen reactie. Er is mij de rekening van de overstapmonteur beloofd, maar die komt maar niet en dat geeft zeer te denken. Ik heb daar herhaaldelijk om gevraagd. Ik heb die rekening nog steeds niet in mijn bezit. Iemand van jullie heeft mij beloofd mijn probleem met mijn vaste telefoon te zullen escaleren naar een specialist. Ik heb dit, omdat ik maar niks hoorde - overigens tot op de dag van vandaag - herhaaldelijk gemeld, maar ook hier blijft een reactie uit. De conclusie is dus dat jullie je toezeggingen gewoon niet nakomen. @Rosan, je toon is daarom volstrekt ongepast, bovendien laat je Nederlands zeer te wensen over. Het staat vol met taalfouten, maar dit laatste terzijde.
En dan ten slotte voor alle volledigheid @Rosan: Ik heb ook nog de volgende klacht bij jullie gedeponeerd: Mijn zoon kan sinds de overstap niet meer met zijn PSP4 op een goede manier met zijn vrienden communiceren. Telkens als hij probeert te communiceren, hoort hij hen haperen en zij hem ook. Let wel @Rosan Ik wil dat deze klacht wordt verholpen, maar niemand van jullie reageert!
Reputatie 5
Badge +13
Je hoeft niet in een bericht steeds dubbel te taggen tevens is een bericht aan een moderator voldoende deze pakt je vraag vanzelf verder op.
Deze kan ook enkele dagen vrij zijn geweest waardoor er even tijd over heen gaat.
Aan welke moderator heb je een privé bericht gestuurd?
Spammen (meerdere berichten onder elkaar) is niet toegestaan dus graag aan de forum regels houden anders sluit ik dit topic tot een moderator het verder oppakt.
ik wacht op een bericht van moderator @Sander !
Ik zie nu dat dit topic is genoemd: OVERSTAP NIET AANGEVRAAGD, maar dat berust op een misverstand. Ik heb met een collega van jullie mondeling afgesproken dat T-Mobile de overstap voor mij zou regelen. Lees mijn Factsheet! Het topic zou dus moeten worden genoemd: OVERSTAP AANGEVRAAGD, MAAR NIET UITGEVOERD.

Vandaag 2 oktober 2018 een aanmaning van ZIGGO ontvangen. Ik verwijs opnieuw naar mijn Factsheet, maar onderstreep nog eens dat Ton van T-Mobile een en ander zou rechtzetten en Wiebe van ZIGGO na uitleg van mij op een goede afloop rekent, aangezien de situatie hem duidelijk is geworden. Graag aktie!
@Sander

Hallo,

Ik heb je enige tijd geleden een verzoek gestuurd. Ik heb nog geen reactie van je mogen ontvangen. Ik heb via Facebook mijn geactualiseerde factsheet gestuurd alsook de aanmaningsbrief van ZIGGO. Dan ben je volledig van de laatste stand van zaken op de hoogte.
Reputatie 7
Badge +6
Hoi @f.berkholz

Weet één ding zeker: ik neem jouw klacht 100% serieus. Ik ben dan ook hard aan het werk gegaan voor jou en kan je het volgende melden.

1) De mislukte overstapservice. Erg stom dat de overstapservice niet is doorgevoerd. Ik kan het aan onze kant niet vinden, maar ik ga jou natuurlijk niet met dubbele lasten laten zitten. Daarom zorg ik ervoor dat jij één maand van ons terug krijgt. Ik weet niet of het nog meekan met de rekening van oktober, anders komt deze op die van november te staan. Hoe dan ook, die wordt verrekend! Je abonnement bij Ziggo is inmiddels wel opgezegd toch?

2) Extra kosten van de monteur. Zoals hierboven is aangegeven mag een monteur nooit zomaar extra werk uitvoeren en jou als klant hiervoor op laten draaien. De werkzaamheden zijn dus in goed overleg gebeurd. Je hoort hier natuurlijk wel een rekening van te krijgen. Door een foutief e-mailadres is de rekening nooit bij jou terecht gekomen. Dat heb ik nu verholpen. Guidion heeft jou vandaag de rekening opnieuw verstuurd. Ditmaal naar het juiste e-mailadres!

3)De PlayStation4 van jouw zoon zit niet op de juiste NAT. Dat kan gebeuren. Dit is niet iets wat onze klantenservice ondersteunt, aangezien er vele diensten over het internet kunnen gaan, het reikt te ver als we die allemaal moeten ondersteunen. Dat neemt niet weg dat wij niet willen meedenken! Sterker nog, er is veel te vinden hierover, dankzij onze Community. Zie hier een prachtig topic: Informatief NAT type. Ook dit topic is heel behulpzaam: NAT Type aanpassen. Ik zou je zoon hier zelf even naar laten kijken! ;)

4) De vaste telefoon doet het niet. Hiervoor heb ik je gebeld, zowel op de vaste lijn als op je mobiel. Ik kreeg je niet te pakken. Het belangrijkste wat ik je wil vragen is om met een ander toestel te testen, direct aangesloten op het modem. Dus niet via de huidige kabel of een eventuele wandcontactdoos, maar de telefoon rechtstreeks op het modem in PHONE 1. Welllicht dat je nog een toestel op zolder hebt of eentje van een buurman kan lenen. Ik wil kunnen uitsluiten dat er iets mis is met de kabel, wandcontactdoos of telefoon. Ik hoor graag, want dit soort puzzels wil ik altijd dolgraag oplossen!

Ik hoop dat we deze horde snel kunnen nemen, zodat jij (jullie) snell kunnen overgaan tot genieten van jullie nieuwe Internet en vast Bellen!
Hoi @Sander . Dank voor je reactie. Je hebt mijn problemen prima samengevat. Ik heb er nu meer vertrouwen in dat het allemaal wel goed komt. Ik ga in op je opmerkingen. 1. Dank voor je bemiddeling. Ik stel dan voor dat ik de ZIGGO-aanmaningsfactuur betaal en die later van jullie terugkrijg. Daar kan ik mee leven. 2. Ik kijk met belangstelling uit naar de factuur van Guidion. Blijft gek dat ik jullie opdracht heb gegeven tot installatie over te gaan en dat ik nu met een derde partij te maken heb. Ik wacht de factuur dus maar af. 3. De PSP4 werkt dus niet naar behoren. Fijn dat je met me mee wil denken. Wellicht komen we er dan wel uit. Ik zal toch niet de enige zijn die dit probleem heeft. 4. Het vreemde is dat de lichtjes op mijn telefoon aangeven dat er gebeld is, maar als ik op welke knop dan ook druk, krijg ik een dooie lijn. Ik ga een andere telefoon proberen te bemachtigen, maar die heb ik niet zomaar bij de hand. Zodra ik de nieuwe telefoon heb getest, stel ik je van de resultaten op de hoogte. Dank voor je interventie.
Reputatie 7
Badge +6
Hoi @f.berkholz

Graag gedaan! En dat vertrouwen houd ik graag vast. Geef mij even een gil, mocht er iets scheeflopen of onduidelijk zijn.

Nog even over de verrekening van punt 1. Ik zorg ervoor dat je geen dubbele kosten krijgt door de gehele eerste maand van T-Mobile Thuis te schrappen (dus niet de rekening van Ziggo).

Ik ben heel benieuwd hoe het er voor staat met de vaste telefoon! Houd je ons op de hoogte? 🙂
Hoi @Sander. Je laatste mededeling is onsnapbaar. De kosten van ZIGGO hebben namelijk 49,50 bedraagd, terwijl het abonnementsgeld van T-Mobile slechts 28,50 euro bedraagt. Misschien kun je dit nog even toelichten. En dan het volgende.
Ik heb de telefoon van mijn vriendin rechtstreeks gekoppeld aan het modem, en hij werkte direct! Dat had ik natuurlijk ook met mijn eigen telefoon moeten doen. Zo gezegd en ja hoor, ook mijn telefoon werkte weer als vanouds. Teruggezet naar de plek waar ie altijd heeft gestaan, deed ie 't niet meer. Ik heb de aansluiting van de contactdoos naar de telefoon gecontroleerd, maar daar is alleen waar te nemen dat de monteur een nieuwe aansluiting heeft gefabriceerd. Daarna heb ik mijn telefoon opnieuw direct aan het modem gekoppeld en hij werkte weer. Kortom, de conclusie is dus dat het niet aan mijn telefoon ligt, maar aan de aansluiting die de monteur voor het luttele bedrag van 164 euro op ondeugdelijke wijze heeft gewijzigd..
Ik heb inmiddels de werkbon van Guidion ontvangen. Ik kom daar op een later moment op terug, waarbij ik zeker dit wapenfeit zal memoreren.
Reputatie 7
Badge +6
Hoi @f.berkholz

Bedankt voor de update. Het lijkt al de goede richting op te gaan!

Dubbele kosten
Ik leg het graag uit. Je gaf aan dat je dubbele kosten had in verband met een mislukte overstapservice. Niet prettig natuurlijk en ik heb er direct voor gezorgd dat je geen dubbele kosten krijgt. Ik begrijp nu dat wij veeeeel goedkoper zijn dan de concurrenten. Ik kan hun kosten niet vergoeden, maar wel die van ons. Op die manier zorg ik ervoor dat je geen dubbele kosten hoeft te betalen.

Vaste telefoon
Ik ben superblij dat we erachter zijn wat de oorzaak is van het telefoondefect. Het ligt dus aan de kabel van de meterkast naar het aansluitpunt in de woonkamer. Was deze al aanwezig of heeft de monteur dit aangelegd? Ik hoor graag een update hoe het ervoor staat!
Hoi @Sander De monteur heeft mijn kabel van de analoge contactdoos losgehaald en vervolgens ingebouwd in de nieuwe digitale contactdoos. Bij die inbouw is dus kennelijk iets volledig fout gegaan. Mijn telefoon staat nu in mijn meterkast en dat is nou net de plek waar ik geen telefoon wil hebben. Hoe gaan we dit oplossen? N.B. Ik heb nog geen tijd gehad om de werkbon van Guidion na te zien, maar dat komt vast volgende week. Ik hoor graag van je.
Reputatie 7
Badge +6
Hoi @f.berkholz

Bedankt voor de uitleg! Ik heb ook de factuur erbij gepakt. Ik kan hier echter niet uit opmaken dat hij de wandcontactdoos heeft aangepast voor de telefoon. Ik loop het hoe dan ook graag met je door! Want ik wil graag dat alles bij jou tiptop werkt!

Het modem staat in de meterkast. Daar is dus het aansluitpunt, het ISRA-punt. Daar komt de lijn van buiten jouw huis binnen. Het modem is hierop aangesloten. Mocht er een wandcontactdoos in de woonkamer zitten (zo'n varkensnuit, met vier gaatjes), dan dient dit contact aangesloten te worden op het modem in PHONE 1. Ik hoop dus dat er een losse kabel in de meterkast hangt die correspondeert met de wandcontactdoos. Dan pas zul je een telefoon op het contact in de woonkamer kunnen aansluiten. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een telefoonkabel van het modem te leggen naar de plek waar je jouw telefoon wilt hebben. Die kabels zijn niet duur en vrij gemakkelijk in de hoek van de kamer te plaatsen. Maar die keus is aan jou. Mocht je vragen hebben over deze kabels en aansluitpunten: laat het mij weten!

@Sander Hierbij een paar foto's van het werk dat de monteur heeft achtergelaten. Hij heeft de kabel langs mijn plafond getrokken. Vervolgens een paar foto's van het werk dat achter mijn bank schuilgaat.De telefoon is met een aan zekerheid grenzende zekerheid op een verkeerde manier aangesloten op de Utp WDC. Het ziet er allerminst fraai uit zou ik zeggen.
En dan de rekening van T-Mobile/Guidion. Het verhaal begint natuurlijk met de gratis monteur. Een van je collega's had mij natuurlijk moeten wijzen op het feit dat de gratis monteur helemaal geen gratis monteur is, maar dat daar - aanzienlijke - kosten voor in rekening zouden kunnen worden gebracht.Ik was mij dat volstrekt niet bewust. Vandaar mijn verwarring en ongenoegen over de fors uitgevallen rekening.Op mijn verzoek heb ik een werkbon van Guidion gekregen, maar ik zou liever de rekening hebben ingezien. Ik heb nu zelf een volgens mij reëlere opstelling gemaakt. Ik kom daar zo op terug. Jullie belofte was dat de telefoon zou worden verbonden en getest. Welnu, dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd. Bij controle is gebleken dat mijn telefoon piekfijn in orde is, maar dat de aansluiting te wensen overlaat. De diensten zouden worden getest, maar dat is ook niet gebeurd: de Wifi heeft de monteur niet getest, omdat hij vond dat ik dat best zelf kon. Ik heb daar later met jullie over moeten bellen, omdat er onduidelijkheid was over de vindbaarheid van het wachtwoord. De monteur zou een e-mailadres instellen, maar dat is nooit ter sprake gekomen. Nogmaals, hij heeft het draadloos netwerk dus niet kunnen testen. De monteur heeft een UTP-kabel getrokken van het modem naar het aansluitpunt in de woonkamer, maar natuurlijk geen 30 meter, want zo groot is mijn huis helemaal niet. Een lengte van hooguit 10 meter komt meer in de buurt. Hij heeft de kabel langs mijn plafond bevestigd en die hangt nu als een liaan door mijn woonkamer (zie foto's).
De rekening
De werkbon van T-Mobile/Guidion laat een bedrag van € 164,50 zien.Ik heb een opstelling gemaakt die er als volgt uitziet: 10m UTPcat6 kabel: €5,50; de Utp WCD €8,95, twee RJ-45 connectors €1,00, Utpswitch €14,99 en drie uur meerwerk €52,50, in totaal een bedrag van € 82,94 (ex) en € 100.36 inclusief btw. Dat maakt een verschil met T-Mobile/Guidion van € 64,14. Waar de monteur de wijsheid van de € 70 korting vandaan heeft gehaald, is mij een volslagen raadsel. Dat moet iemand mij nog maar eens uitleggen. Mocht de rekening van Guidion niet boven tafel komen, dan beschouw ik mijn berekening als de tegenhanger van de werkbon van Guidion. Overigens voor alle duidelijkheid: T-Mobile is voor mij de opdrachtnemer en de opdrachtgever richting Guidion/monteur, Ik heb dus een verschil van mening met T-Mobile.
De telefoon
Op 20 september heeft de overstap van ZIGGO naar jullie plaatsgevonden. Sinds die tijd ben ik op mijn vaste telefoon niet meer bereikbaar. Dat wordt binnenkort een maand.Ik heb al eerder gemeld dat ik mijn vaste telefoon nodig heb voor mijn bedrijf. Mijn ergernis wordt met de dag groter en groter. Ik wil dat er nu concrete stappen worden gezet om dit probleem uit de wereld te helpen
En dan ten slotte @Sander het mag duidelijk zijn dat ik in principe niet nog eens een kabel ga aanleggen en dan ook nog eens voor mijn rekening.Het moet niet gekker worden.
Reputatie 3
Ik vind het onbegrijpelijk dat je na 1 maand nog steeds aan het knoeien bent met T-Mobile ...
Als toch nix meer werkt, waarom ben je dan allang niet overgestapt naar een andere provider? Met een nieuwe simkaart bij een nieuwe provider ben je binnen 1 uurtje in de lucht ... Ga je daarna alles verhalen op T-Mobile, maar ben je weer gewoon bereikbaar.

Of zie ik dit verkeerd?

Reageer